Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór: Jolanta Turlińska-Kępys i Józef Łapczyński
Opis zawartości
Tytuł: Dokumenty: Życiorys Józefa Łapczyńskiego; Odpis aktu zastępującego metrykę urodzenia poświadczony przez Państwowe Biuro Notarialne w Koszalinie w dniu 17.07.1956 r., nr Rep. 1157/158/56; Odpis aktu zastępującego metrykę urodzenia poświadczony przez Państwowe Biuro Notarialne w Koszalinie w dniu 17.07.1956 r., nr Rep. 1159 na rok 1956; Decyzja Starosty Powiatowego w Sławnie dot. ustalenia tożsamości Józefa Łapczyńskiego z dnia 26.03.1947 r.; Poświadczenie zwolnienia w języku niemieckim wystawione przez Komendę Policji Porządkowej Obwodu Lubelskiego Oddział Ia w dniu 02.08.1943 r.; Przekład z języka niemieckiego poświadczenia zwolnienia wystawionego przez Komendę Policji Porządkowej Obwodu Lubelskiego Oddział Ia w dniu 02.08.1943 r., nr Rep. 100 za rok 1950; Odpis oraz przekład poświadczenia zwolnienia w języku niemieckim wystawionego przez Komendę Policji Porządkowej Obwodu Lubelskiego Oddział Ia w dniu 02.08.1943 r.; Uwierzytelniony odpis poświadczenia zwolnienia w języku niemieckim wystawionego przez Komendę Policji Porządkowej Obwodu Lubelskiego Oddział Ia w dniu 02.08.1943 r., nr Rep. 99 za rok 1950; Odpis zaświadczenia lekarskiego wystawionego w Lublinie w dniu 13.08.1944 r.; Działalność bojowa żołnierza Batalionów Chłopskich Okręgu IV Lublin – Józefa Łapczyńskiego – dokument wystawiony w Lublinie w dniu 12.09.1944 r.; Zaświadczenie z dnia 02.02.1945 r. dot. awansu na stopień porucznika; Zaświadczenie z dnia 02.02.1945 r. dot. awansu na stopień porucznika, nr Rep. 222 na rok 1950; Orzeczenie Komisji Weryfikacyjnej Oficerów przy Oddziale Personalnym Wojska Polskiego dot. przyznania stopnia podporucznika z dnia 26.03.1945 r.; Odpis orzeczenia Komisji Weryfikacyjnej Oficerów przy Oddziale Personalnym Wojska Polskiego dot. przyznania stopnia podporucznika sporządzony w Sławnie w dniu 14.03.1947 r., nr Rep. 84/47; Zaświadczenie Nr 02844 Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sławnie z dnia 17.03.1947 r. wraz ze zdjęciem; Zaświadczenie Wojewódzkiego Zarządu Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w Szczecinie z dnia 11.06.1948 r.; Oświadczenie Józefa Politowskiego dot. przynależności Józefa Łapczyńskiego do Organizacji Wojskowej Ruchu Oporu przeciwko okupantowi, Komendy Obrony Polski na terenie Lublina i grupy dywersyjnej Batalionów Chłopskich z terenu pow. puławskiego; Zaświadczenie Szefa Sztabu Głównej Komendy Wojskowej Batalionów Chłopskich Okręgu Lublin i dowódcy podokręgu C z dnia 19.07.1944 r., poświadczone przez Państwowe Biuro Notarialne w Szczecinie w dniu 19.08.1957 r., nr Rep. 7237/1957; Oświadczenie Stanisława Łapczyńskiego dot. odniesionych ran przez Józefa Łapczyńskiego i przedstawienie go do odznaczenia krzyżem Virtuti-Militari V klasy; Oświadczenie Stanisława Łapczyńskiego dot. odniesionych ran przez Józefa Łapczyńskiego i przedstawienie go do odznaczenia krzyżem Virtuti-Militari V klasy z odręcznymi zapiskami; Oświadczenie Stanisława Łapczyńskiego z dnia 20.05.1961 r. dot. odniesionych ran przez Józefa Łapczyńskiego i przedstawienie go do odznaczenia krzyżem Virtuti-Militari V klasy; Oświadczenie Stanisława Łapczyńskiego dot. odniesionych ran przez Józefa Łapczyńskiego i przedstawienie go do odznaczenia krzyżem Virtuti-Militari V klasy, poświadczone przez Państwowe Biuro Notarialne w Szczecinie, nr Rep. A 6365/1961; Odpis wyciągu z książki pt. „Prawda o żołnierzach Batalionów Chłopskich” (praca zbiorowa pod redakcją Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 1948), poświadczony przez Państwowe Biuro Notarialne w Szczecinie w dniu 12.05.1962 r., nr Rep. A: 4801/1962; Odpis wyciągu z książki pt. „Prawda o żołnierzach Batalionów Chłopskich” (praca zbiorowa pod redakcją Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 1948), poświadczony przez Państwowe Biuro Notarialne w Szczecinie w dniu 12.05.1962 r., nr Rep. A: 4862/1962 lub 4802/1962; Zaświadczenie b. Szefa Sztabu Batalionów Chłopskich Okręgu IV Lublin wystawione w Szczecinie w dniu 13.02.1964 r., poświadczone przez Państwowe Biuro Notarialne w Szczecinie, nr Rep. A: 2009/64; Podanie Józefa Łapczyńskiego skierowane do Wydziału Rent i Pomocy Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy dot. sprawy postępowania w zaopatrzenie inwalidzkie inwalidów wojennych; Legitymacja Generalnej Dyrekcji Monopoli Generalnego Gubernatorstwa Nr 738 wraz ze zdjęciem wystawiona w Lublinie w dniu 16.03.1943 r. (w języku niemieckim); Tymczasowy dowód osobisty Nr 642/45 wraz ze zdjęciem (data ważności: 31.06.1945 r.); Legitymacja członkowska Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację Nr Sł-13/47/106 wraz ze zdjęciem (data ważności: 31.12.1947 r.); Książeczka wojskowa wraz ze zdjęciem wydana przez Rejonową Komendę Wojskową Nr 2 w Słupsku w dniu 15.11.1949 r. (Seria D Nr 0315556);
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1943
Data końcowa: 1964
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 636/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników