Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Stanisław Możejko
Opis zawartości
Tytuł: Materiały obrazujące represje z motywów politycznych: Rewizja od wyroku, z dn. 31.01.1985 r.; Odpowiedź powoda na rewizję pozwanego, z dn. 12.02.1985 r.; Własnoręczny spis pism i dokumentów; Pismo w/s przeszukania, z dn. 28.02.1985 r.; Odpowiedź na ww. pismo, z dn. 07.03.1985 r.; Wezwanie do wydania rzeczy, z dn. 07.03.1985 r.; Nawiązanie do odpowiedzi na pismo z dn. 07.03.1985 r., dokument z dn. 18.03.1985 r.; Opis wypadku z dn. 21.03.1985 r.; Pozew o wydanie z dn. 28.03.1985 r.; Odpis wyroku Sądu Najwyższego z dn. 02.05.1985 r., sygn. akt CR 106/85; Pokwitowanie z dn. 06.05.1985 r.; Postanowienie Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dn. 16.05.1985 r.; Odpowiedź pełnomocnika WUSW w Szczecinie na pozew Stanisława Możejki, z dn. 03.06.1985 r.; Wniosek z dn. 10.07.1985 r. o podwyższenie stawki zaszeregowania; Pismo do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu o wydanie odpowiedzi na pismo, z dn. 11.07.1985 r.; Postanowienie o zarządzeniu przeszukania, z dn. 07.08.1985 r.; Pokwitowanie z dn. 08.08.1985 r.; Opis zatrzymania z dn. 02.11.1985 r.; Pokwitowanie z dn. 29.08.1985 r.; Kwit depozytowy z dn. 29.08.1985 r.; Pismo do Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu z dn. 30.09.1985 r.; Podanie o pracę z września 1985 r.; Odpowiedź na wezwania na przesłuchanie z dn. 05.09.1985 r.; Zawiadomienie o przestępstwie z dn. 05.09.1985 r.; Kserokopia wniosku o udzielenie urlopu; Odpowiedź na pismo, z dn. 12.09.1985 r.; Kserokopia wniosku z dn. 16.09.1985 r. o udzielenie urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 25.09.1985 r.; Pismo procesowe Stanisława Możejki w/s poszerzenia powództwa, z dn. 06.10.1985 r.; Wezwanie do zapłaty skierowane do Szefa MUSW w Świnoujściu z dn. 07.10.1985 r.; Wezwanie do usunięcia braków z dn. 10.10.1985 r.; Odpowiedź na pismo w/s podwyższenia stawki osobistego zaszeregowania, z dn. 14.10.1985 r.; Odpis pisma procesowego powoda z dn. 14.10.1985 r.; Postanowienie z dn. 23.10.1985 r. o umorzeniu dochodzenia w/s kolportażu pism i broszur; Pismo procesowe Stanisława Możejki z dn. 25.10.1985 r., sygn. akt IC 477/85; Pismo potwierdzające przesłanie załącznika, z dn. 28.10.1985 r.; Zażalenie na rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych, z dn. 28.10.1985 r.; Pokwitowanie z dn. 29.10.1985 r.; Wniosek powoda o przesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem z dn. 30.10.1985 r., sygn. akt IC 477/85; Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 30.10.1985 r., sygn. akt IC 477/85; Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w/s gromadzenia w celu rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych (brak daty wydania); Pismo z dn. 31.10.1985 r. wymieniające prawa pokrzywdzonego oraz zarządzanie; Postanowienie o zarządzeniu przeszukania mieszkania Stanisława Możejki, z dn. 02.11.1985 r.; Protokół przeszukania z dn. 02.11.1985 r.; Załącznik do protokołu przeszukania z dn. 02.11.1985 r. zawierający wykaz przedmiotów; Pokwitowanie z dn. 02.11.1985 r.; Kserokopia odpisu pokwitowania z dn. 02.11.1985 r.; Kwit depozytowy nr 13; Notatka urzędowa z przeszukania mieszkania Stanisława Możejki z dn. 02.11.1985 r.; Wezwanie z dn. 05.11.1985 r. wzywające do wydania pieniędzy i rzeczy; Pełnomocnictwo dla Janiny Rozwałki z dn. 05.11.1985 r.; Wniosek dowodowy Stanisława Możejki z dn. 08.11.1985 r.; Własnoręcznie sporządzony protokół z rozprawy; Pismo potwierdzające przesłanie załącznika, z dn. 12.11.1985 r.; Zażalenie dot. zwróconej kwoty pieniężnej, z dn. 12.11.1985 r.; Postanowienie w/s ww. zażalenia, z dn. 13.11.1985 r.; Pismo potwierdzające przesłanie załącznika, z dn. 13.11.1985 r.; Notatka służbowa z dn. 14.11.1985 r.; Uzasadnienie w/s o sygn. akt I C. 60/86; Pismo z dn. 14.11.1985 r. w/s wydania decyzji dotyczącej zakwestionowanych przedmiotów; Zażalenie na rozstrzygniecie co do dowodów rzeczowych, z dn. 14.11.1985 r.; Odpis orzeczenia Terenowego Kolegium ds. Wykroczeń z dn. 18.11.1985 r.; Pismo procesowe pozwanego z dn. 19.11.1985 r., sygn. akt I C 233/85; Odpowiedź na pismo procesowe, z dn. 20.11.1985 r., sygn. akt I C 233/85; Odpowiedź na wezwanie do zapłaty odszkodowania za naprawę drzwi, z dn. 22.11.1985 r.; Odwołanie od Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń, z dn. 22.11.1985 r.; Wniosek pokrzywdzonego z dn. 23.11.1985 r.; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 28.11.1985 r.; Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie z dn. 29.11.1985 r.; Pismo z dn. 29.11.1985 r. w/s uwzględnienia wcześniej złożonego wniosku; Pokwitowanie z dn. 13.12.1985 r.; Pismo procesowe powoda z dn. 23.12.1985 r., sygn. akt I C 233/85; Pozew z dn. 16.01.1986 r. o zapłatę odszkodowania; Odpis orzeczenia II Instancji Kolegium ds. Wykroczeń; Własnoręczne notatki z dn. 20.01.1986 r.; Postanowienie z dn. 21.01.1986 r., sygn. akt. I C 16/86; Pokwitowanie z dn. 31.01.1986 r.; Rewizja powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 01.02.1986 r., sygn. akt IC 477/85; Pismo procesowe powoda z dn. 03.02.1986 r., sygn. akt I C 233/85; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie postanawiające przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Świnoujściu z dn. 05.02.1986 r.; Postanowienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dn. 18.02.1986 r.; Wezwanie do zapłaty grzywny i innych należności pieniężnych, z dn. 18.02.1986 r.; Pismo procesowe pozwanego z dn. 20.02.1986 r.; Nawiązanie do pisma procesowego Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie, z dn. 28.02.1986 r.; Wniosek z dn. 06.03.1986 r. w/s rozłożenia grzywny na raty miesięczne; Wniosek z dn. 10.03.1986 r. o zabezpieczenia powództwa, sygn. akt I C 233/85; Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w/s kary dyscyplinarnej nałożonej na Zbigniewa Zybałę, z dn. 12.03.1986 r.; Załącznik do protokołu rozprawy, z dn. 15.03.1986 r.; Odpowiedź na pismo, z dn. 18.03.1986 r.; Wniosek o podwyższenie płacy z dn. 18.03.1986 r.; Wniosek Stanisława Możejki o doręczenie postanowienia Sądu, z dn. 22.03.1986 r.; Wniosek Stanisława Możejki o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem, z dn. 24.03.1986 r.; Sentencja wyroku z dn. 24.03.1986 r., sygn. akt I C 233/85; Odpowiedź na skargę, z dn. 25.03.1986 r.; Odpowiedź pozwanego na pozew, z dn. 01.04.1986 r., sygn. akt I C 16/86; Dokument przydzielający ulgę w wykonywaniu kary z dn. 04.04.1986 r.; Pismo procesowe pozwanego, z dn. 05.04.1986 r.; Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem; Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu, z dn. 16.04.1986 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Świnoujściu z dn. 28.04.1986 r.; Postanowienie o umorzeniu dochodzenia, z dn. 30.04.1986 r.; Pismo z dn. 30.04.1986 r. wymieniające prawa pokrzywdzonego oraz zarządzanie; Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu, z dn. 08.05.1986 r.; Postanowienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu, z dn. 15.05.1986 r.; Postanowienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu, z dn. 21.05.1986 r.; Pismo Prokuratora Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 31.05.1986 r.; Decyzja w/s Bogdana Zelka, z dn. 09.06.1986 r.; Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z dn. 10.06.1986 r.; Stwierdzenie pobytu w Prokuraturze z dn. 07.07.1986 r.; Wniosek powoda o stwierdzenie prawomocności wyroku, z dn. 07.07.1986 r.; Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 16.07.1986 r., sygn. akt II CR 146/86; Wezwanie do zapłaty, z dn. 11.09.1986 r.; Podanie o pracę z dn. 17.09.1986 r.; Pismo z dn. 22.09.1986 r. w/s odroczenia ćwiczeń wojskowych; Odpowiedź na pismo, z dn. 24.09.1986 r.; Odpowiedź na pismo w/s odroczenia ćwiczeń wojskowych; Własnoręcznie spisane zeznania; Pismo do gen. Wojciecha Jaruzelskiego z dn. 05.10.1986 r.; Pismo z dn. 05.10.1986 r.; Wniosek o wydanie rzeczy z dn. 09.10.1986 r.; Pismo w/s zwrotu kosztów przejazdu; Pismo z dn. 16.10.1986 r. w/s powołania na ćwiczenia wojskowe; Pismo z dn. 28.10.1986 r. w/s powołania na ćwiczenia wojskowe; Pismo z dn. 30.10.1986 r. w/s zakłócania spokoju domowego w pomieszczeniach użytkowanych przez Stanisława Możejkę; Zaświadczenie z dn. 04.11.1986 r. o obecności w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu; Pokwitowanie odbioru rzeczy, z dn. 04.11.1986 r.; Postanowienie z dn. 08.11.1986 r. o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego; Uchwała pracowników Zakładu Przeładunków w Świnoujściu z dn. 04.11.1986 r.; Postanowienie Kolegium ds. Wykroczeń, nr. rej 1138/85; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 14.11.1986 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 15.11.1986 r.; Odpowiedź na zażalenie z dn. 17.11.1986 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 17.11.1986 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 18.11.1986 r.; Pismo procesowe z dn. 23.11.1986 r. wnoszące o dopuszczenie dowodu, żądanie opinii, odroczenie rozprawy i o przesłuchanie świadków; Notatki własne z dn. 24.11.1986 r.; Odpowiedz na list, z dn. 26.11.1986 r. w/s nieprzyjęcia oferty pracy; Odpis orzeczenia z dn. 27.11.1986 r. w/s organizacji zgromadzenia; Wniosek do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dn. 28.11.1986 r. wraz z podpisami; Odwołanie od orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń z dn. 28.11.1986 r.; Odwołanie od orzeczenia Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń z dn. 03.12.1986 r.; Uzupełnienie rewizji z dn. 12.12.1986 r., sygn. akt. IPRZ 11/86; Pismo z dn. 18.12.1986 r. w/s udzielenia urlopu wypoczynkowego; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 18.12.1986 r.; Odpis oświadczenia ks. Jana Szczepańczyka z dn. 18.12.1986 r.; Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dn. 30.12.1986 r.; Pismo z dn. 30.12.1986 r. wymieniające prawa pokrzywdzonego oraz zarządzanie; Własnoręczne notatki; Wniosek o wydanie rzeczy z dn. 15.01.1987 r.; Zażalenie na rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych z dn. 15.01.1987 r.; Pismo procesowe pozwanego z dn. 16.01.1987 r., sygn. akt I C 488/86; Odpowiedź na wniosek, z dn. 19.01.1987 r.; Pismo z dn. 22.01.1987 r. przekazujące zażalenie; Pismo z dn. 23.01.1987 r. w/s przedmiotów zajętych w trakcie przeszukania mieszkania; Wniosek do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń z dn. 27.01.1987 r. w/s rozłożenia grzywny i kosztów postępowania na raty; Dokument przydzielający ulgę w wykonaniu kary, z dn. 30.01.1987 r.; Wniosek o zbadanie rażącego naruszenia prawa z dn. 20.02.1987 r.; Kserokopia wniosku o przydzielenie „wczasów pod gruszą” z dn. 26.02.1987 r.; Kserokopia dokumentu stwierdzającego zajęcie wynagrodzenia za pracę z dn. 09.03.1987 r.; Protokół z dn. 09.03.1987 r., sygn. akt Cps 9/87; Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie w dn. 18.03.1987 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dn. 28.03.1987 r.; Pismo z dn. 28.03.1987 r. wymieniające prawa pokrzywdzonego; Podanie z dn. 15.04.1987 r. o złożenie rewizji nadzwyczajnej; Zaświadczenie z dn. 28.03.1987 r. o obecności w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu; Kserokopia protokołu przesłuchania świadka z dn. 28.03.1987 r.; Protokół z posiedzenia Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dn. 30.03.1987 r.; Zażalenie na rozstrzygnięcie o dowodach rzeczowych, z dn. 05.04.1087 r.; Pismo adwokata Piotra Andrzejewskiego, z dn. 27.05.1987 r.; Pismo adresowane do Kazimierza Sulki z dn. 30.06.1987 r., zawiadamiające o przekazaniu skargi właściwemu Prokuratorowi; Własnoręczne notatki; Sentencja wyroku z dn. 29.07.1987 r.; Decyzja z dn. 06.08.1987 r., odmawiająca wydanie paszportu; Kserokopia wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego z dn. 31.08.1987 r.; Kserokopia wypowiedzenia umowy o pracę, z dn. 31.08.1987 r.; Lista składu Rady Państwa na dzień 01.09.1987 r.; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 16.09.1987 r.; Decyzja z dn. 12.10.1987 r. utrzymująca w mocy wcześniej wydaną decyzję Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych; Ponowny wniosek o wydanie paszportu z dn. 19.10.1987 r.; Odpowiedź na pismo w/s wydania paszportu, z dn. 17.11.1987 r.; Wniosek o zbadanie sprawy; Pozew o nawiązanie stosunku pracy, z dn. 30.12.1987 r.; Zawiadomienie, z dn. 30.12.1987 r. w/s nienawiązania stosunku pracy; Wezwanie do wydania załączników z dn. 04.01.1988 r.; Pismo z dn. 16.01.1988 r., podające termin załatwienia sprawy; Odpowiedź na pismo, z dn. 20.01.1988 r.; Pismo do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dn. 25.01.1988 r.; Pismo z dn. 01.02.1988 r. w/s nieprzyjęcia oferty pracy Stanisława Możejki; Pismo potwierdzające przesłanie załącznika, z dn. 19.02.1988 r.; Nawiązanie do pisma, z dn. 21.02.1988 r.; Odpowiedź na pismo, z dn. 23.02.1988 r.; Sentencja wyroku z dn. 08.03.1988 r. Sądu Rejonowego w Świnoujściu; Nawiązanie do pisma w/s zatrudnienia Stanisława Możejki; Uzasadnienie, sygn. akt P 2/88; Pokwitowanie z dn. 16.04.1988 r.; Odpowiedź na rewizję, z dn. 21.04.1988 r.; Tytuł wykonawczy dla Stanisława Możejki; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 15.05.1988 r.; Orzeczenie Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie; Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych, z dn. 26.07.1988 r.; Pismo do Kolegium Odwoławczego ds. Wykroczeń w Krakowie, z dn. 06.08.1987 r.; Pismo z dn. 08.08.1988 r. dotyczące skierowania ustaleń do Kolegium Odwoławczego przy Prezydencie Krakowa; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 08.08.1988 r.; Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 08.09.1988 r.; Orzeczenie Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie, z dn. 20.09.1988 r.; Skierowanie do pracy na stanowisku elektromontera; Zawiadomienie w/s zajęcia wynagrodzenia za pracę, z dn. 03.10.1988 r.; Odpis orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie, z dn. 25.10.1988 r.; Odwołanie od orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń, w Krakowie z dn. 11.11.1988 r.; Orzeczenie Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie, z dn. 20.12.1988 r.; Odpowiedź na pismo, z dn. 26.01.1989 r., w/s oferty pracy; Pismo w/s przywrócenia do pracy w Morskiej Stoczni Remontowej, z dn. 18.02.1989 r.; Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 20.03.1989 r.; Pismo w/s przywrócenia do pracy w Morskiej Stoczni Remontowej, z dn. 12.04.1989 r.; Kserokopia podania o udzielenie dnia wolnego, z dn. 15.04.1989 r.; Kserokopia umowy o pracę na okres próbny; Kserokopia umowy o pracę na czas nieokreślony; Kserokopia podanie o udzielenie urlopu bezpłatnego, z dn. 13.05.1989 r.; Kserokopia zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego, z dn. 13.05.1989 r.; Pokwitowanie odbioru dwóch powielaczy, z dn. 16.05.1989 r.; Postanowienie o zasięgnięciu opinii Instytutu Kryminalistyki - Zakładu Fonoskopii, z dn. 19.05.1989 r.; Postanowienie dodatkowe o zasięgnięciu opinii Instytutu Kryminalistyki - Zakładu Fonoskopii, z dn. 04.07.1989 r.; Postanowienie Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie, z dn. 06.07.1989 r.; Odezwa „Kiedy wybór Prezydenta?”; Kserokopie artykułów prasowych oraz komunikat; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 27.08.1989 r.; Pismo potwierdzające przesłanie załącznika, z dn. 04.09.1989 r.; Wniosek o umorzenie postępowania z dn. 10.09.1989 r.; Karta wzorów podpisów; Pismo dotyczące lokalu użytkowego, z dn. 18.09.1989 r.; Kserokopia zawiadomienia o przedłużeniu urlopu bezpłatnego; Kserokopia wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego z dn. 27.12.1989 r.; Kserokopia zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego z dn. 29.12.1989 r.; Zaświadczenie z dn. 28.05.1990 r., stwierdzające wybór Stanisława Możejki na radnego Rady Miejskiej w Świnoujściu; Postanowienie Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie, z dn. 08.03.1991 r.; Opinia prawna z dn. 18.06.1991 r.; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 25.04.1994 r., sygn. akt II KRN 403/93
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1994
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 429
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 566/2 t. 2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników