Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Stanisław Możejko
Opis zawartości
Tytuł: Materiały obrazujące represje z motywów politycznych: Pamiętnik; Skierowanie na kurs szkoleniowy; Kwit depozytowy z rewizji osobistej; Upoważnienie dla Bożeny Możejko do odbierania poborów męża; Telegram; Karta informacyjna leczenia szpitalnego; Upoważnienie do załatwienia formalności związanych z pogrzebem; Kwit depozytowy z dn. 30.08.1982 r.; Kwit depozytowy z dn. 01.09.1982 r.; Kserokopia świadectwa zwolnienia internowanego z dn. 08.12.1982 r.; Kserokopia pisma w/s wynagrodzenia i premii regulaminowej z dn. 10.09.1982 r.; Kserokopia pisma w/s wynagrodzenia i premii regulaminowej z dn. 01.11.1982 r.; Kserokopia pisma w/s przeniesienia na stanowisko elektromontera w dziale PME; Odpis prośby z dn. 07.01.1983 r. w/s cofnięcia decyzji; Odwołanie z dn. 08.01.1983 r. w/s warunków pracy i płacy; Pismo do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu w/s zwrotu skonfiskowanych rzeczy; Pismo procesowe z dn. 10.01.1983 r. skierowane do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy; Kserokopia wypowiedzenia umowy o pracę; Odpowiedź Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy z dn. 19.01.1983 r. na odwołanie; Wezwanie dla Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy; Zawiadomienie o przesłaniu załącznika zawierającego odpis odwołania Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu; Pismo z dn. 07.02.1983 r. zawierające odpowiedź na odwołanie Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu; Pismo z dn. 08.02.1983 r. w/s przeszukania mieszkania Stanisława Możejki; Zawiadomienie o przesłaniu załącznika - pisma dotyczącego odebrania rzeczy podczas przeszukania; Pismo z dn. 14.02.1983 r. nawiązujące do pisma z dn. 08.01.1983 r. w/s przeszukania mieszkania Stanisława Możejki; Wniosek z dn. 05.03.1983 r. w/s odroczenia rozprawy; Rozwiązanie umowy o pracę ze Stanisławem Możejką z dn. 25.03.1983 r.; Kserokopia świadectwa pracy; Zaświadczenie stwierdzające, że Stanisław Możejko był zatrudniony w MSR w Świnoujściu jako elektromonter okręgowy, z dn. 28.03.1983 r.; Wniosek z dn. 30.03.1983 r. w/s o przywrócenia do pracy; Pismo procesowe Stanisława Możejki, nr. sprawy TKO 23/83, z dn. 17.04.1983 r.; Wezwanie dla Stanisława Możejki na posiedzenie Terenowej Komisji Odwoławczej na 06.05.1983 r.; Spis rzeczy oddanych do depozytu; Odpowiedź Morskiej Stoczni Remontowej na odwołanie Stanisława Możejki, z dn. 28.04.1983 r.; Wezwanie dla kierownika Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu na posiedzenie Komisji na 13.05.1983 r.; Kwit depozytowy z rewizji osobistej; Własnoręczny protokół z dn. 13.05.1983 r.; Własnoręczny protokół z dn. 25.05.1983 r.; Orzeczenie Terenowej Komisji Odwoławczej w Świnoujściu z dn. 30.05.1983 r.; Zawiadomienie z dn. 31.05.1983 r. o niedopuszczeniu do pracy; Pismo potwierdzające przesłanie załącznika; Odwołanie Zakładu Pracy od ww. orzeczenia, z dn. 06.06.1983 r.; Odpowiedź na odwołanie z dn. 20.06.1983 r.; Zawiadomienie z dn. 22.06.1983 r. o przesłaniu w załączniku odwołania Stanisława Możejki; Odpisy pokwitowań z dn. 13.07.1983 r.; Kwit depozytowy z rewizji osobistej z dn. 13.07.1983 r.; Pokwitowanie z dn. 13.07.1983 r.; Pokwitowanie z dn. 13.07.1983 r.; Zawiadomienie z dn. 20.07.1983 r. o przesłaniu w załącznika; Skarga Stanisława Możejki do Szefa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu z dn. 02.08.1983 r.; Skarga Stanisława Możejki do Szefa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu z dn. 02.08.1983 r.; Postanowienie z dn. 10.08.1983 r.; Odpowiedź na pismo, z dn. 22.08.1983 r., sygn. akt DS-064/45/83; Wezwanie do wydania rzeczy z dn. 22.08.1983 r.; Pismo procesowe Stanisława Możejki przeciwko Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu z dn. 29.08.1983 r.; Skarga do Prezesa Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dn. 01.09.1983 r.; Pozew do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 01.09.1983 r., nr. sprawy P-386/83; Pismo procesowe wnioskodawcy do Szefa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu z dn. 01.09.1983 r.; Nawiązanie do pisma w/s zwrotu zarekwirowanych przez MO pism i dokumentów, z dn. 01.09.1983 r.; Skarga na postępowanie urzędnika z dn. 05.09.1983 r.; Wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z dn. 21.09.1983 r.; Podanie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dn. 10.10.1983 r., sygn. akt: P386/83; Podanie o pracę z dn. 11.10.1983 r.; Umowa o pracę z dn. 12.10.1983 r.; Odpowiedź pozwanego na pozew, z dn. 17.10.1983 r.; Wezwanie z dn. 20.10.1983 r.; Odpowiedź na skargę, z dn. 25.10.1983 r.; Pismo do Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu z dn. 02.11.1983 r.; Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z dn. 04.11.1983 r.; Zawiadomienie o aresztowaniu, z dn. 04.11.1983 r.; Kwit depozytowy nr 13 z dn. 04.11.1983 r.; Uzasadnienie postanowienia, z dn.15.11.1983 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Świnoujściu z dn. 16.11.1983 r.; Pismo procesowe skierowane do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 28.11.1983 r.; Pismo procesowe do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 05.12.1983 r.; Uzasadnienie postanowienia z dn. 30.11.1983 r., dokument z dn. 07.12.1983 r.; Pismo z dn. 09.12.1983 r. do Sądu Najwyższego stwierdzające brak podstaw do przeprowadzenia rewizji nadzwyczajnej wyroku; Pismo procesowe do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 22.12.1983 r.; Zawiadomienie o zamknięciu śledztwa, z dn. 29.12.1983 r.; Własnoręczne notatki z rozprawy z dn. 06.02.1984 r.; Wniosek z dn. 23.02.1984 r. o sprostowanie protokołu rozprawy; Pismo procesowe do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 06.03.1984 r.; Własnoręczne notatki; Pismo procesowe do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 21.03.1984 r.; Uzasadnienie, sygn. akt 25/84; Postanowienie o zarządzeniu przeszukania z dn. 02.05.1984 r.; Kwit depozytowy 24/84 z dn. 02.05.1984 r.; Kserokopia notatki urzędowej z dn. 02.05.1984 r.; Kserokopie z protokołów z przesłuchań świadków i podejrzanego; Pismo adwokata Stanisława Możejki z dn. 04.05.1984 r.; Zawiadomienie o toczącym się dochodzeniu; Odpis zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu; Wniosek Stanisława Możejki z dn. 08.05.1984 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Świnoujściu z dn. 21.05.1984 r.; Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, z dn. 05.06.1984 r.; Pismo procesowe do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 11.06.1985 r.; Notatka urzędowa z dn. 11.06.1984 r.; Postanowienie o pozostawieniu bez uwzględnienia wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego; Zawiadomienie z dn. 18.06.1984 r.; Zażalenie wnoszące o uchylenie tymczasowego aresztowania, z dn. 24.06.1984 r.; Poręczenie Jacka Grabowskiego z dn. 29.06.1984 r.; Kserokopia postanowienia Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dn. 29.06.1984 r.; Świadectwo zwolnienia tymczasowo aresztowanego; Kserokopia zażalenia Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu z dn. 03.07.1984 r.; Kserokopia postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 26.07.1984 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, sygn. akt III Kr. 632/84.; Kserokopia pisma przyznającego wynagrodzenie zasadnicze wg. kategorii; Postanowienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu sygn. akt II K. 361/84.; Postanowienie o zarządzeniu przesłuchania, z dn. 10.08.1984 r.; Kwit depozytowy z dn. 10.08.1984 r.; Własnoręcznie napisane postanowienie o zakwestionowaniu rzeczy, z dn. 10.08.1984 r.; Skarga do Prokuratora Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 12.08.1984 r.; Umowa na wykonanie drzwi wejściowych, z dn. 13.08.1984 r.; Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, z dn. 13.08.1984 r.; Wykaz dowodów rzeczowych w sprawie Ko 116/84; Wezwanie do wydania rzeczy, z dn. 26.08.1984 r.; Skarga do Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu z dn. 03.09.1984 r.; Odpowiedź na skargę, z dn. 04.09.1984 r.; Rachunek za wykonanie drzwi; Notatka urzędowa Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w/s przeszukania mieszkania Stanisława Możejki, z dn. 27.09.1984 r.; Pismo procesowe do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 28.09.1984 r., sygn. akt: I C 385/83; Pismo procesowe do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 15.10.1984 r., sygn. akt I C 385/83; Słowo pełnomocnika powoda z dn. 06.12.1984 r.; Odpis wyroku z dn. 20.12.1984 r., sygn. akt I C 385/83
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1982
Data końcowa: 1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 346
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 566/2 t. 1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników