Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Stanisław Możejko
Opis zawartości
Tytuł: Działalność opozycyjna: Podanie pracowników Warsztatu Mechanicznego z dn. 12.01.1988 r.; Podanie pracowników Warsztatu Elektrycznego z dn. 12.01.1988 r.; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 12.01.1988 r.; Wniosek o skierowanie sprawy do Trybunału Stanu oraz Trybunału Konstytucyjnego; Pismo z dn. 18.01.1988 r. zawierające postulaty zmian; Oświadczenie Kazimierza Sulki z dn. 27.01.1988 r.; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Szczecińskiej Fabryki Kabli do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 30.01.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 09.02.1988 r.; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Zespołu Dolna Odra do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Uchwała pracowników Zespołu Elektrowni - Dolna Odra powołująca Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Zespołu Elektrowni „Dolna Odra”; Wybrane fragmenty ustawy o związkach zawodowych; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 17.02.1988 r.; Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w/s ograniczenia w art. 60 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników SPBP- 2 do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 23.02.1988 r.; Uchwała pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 25.02.1988 r.; Pismo z dn. 26.02.1988 r., w/s doręczania odpisów postanowień SN; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 29.02.1988 r.; Pismo do Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności w Warszawie z dn. 07.03.1988 r.; Komunikat nr 1 z dn. 16.03.1988 r. podający do wiadomości skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 05.03.1988 r.; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 07.03.1988 r.; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 09.03.1988 r.; Pismo z dn. 13.03.1988 r. nawiązujące do pisma o znaku sprawy: ZS 9211/11/88.; Pismo Romana Młynarka z dn. 13.03.1988 r. w/s odwołania od kary upomnienia; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 17.03.1988 r., sygn. akt: I PRZ 11/88; Pismo z dn. 21.03.1988 r. skierowane do Romana Młynarka dotyczące sprzeciwu od nałożonej kary upomnienia; Komunikat nr 2 z dn. 21.03.1988 r. zawierający informacje o złożeniu statutu Związku NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL oraz działaniach zmierzających do rejestracji Związku; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dn. 23.03.1988 r., sygn. akt Ns. Rej. ZAA 79/88; Postanowienie Sądu Najwyższego - Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dn. 23.03.1988 r., sygn. akt. I PPZ 12/88; Komunikat nr 3 informujący o zamierzeniach wniesienia rewizji od postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie w/s odmowy rejestracji Związku; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych w Szczecinie do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Wniosek Stanisława Możejki o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem; Protest pracowników KUL w/s zwolnienia Józefa Mazurka; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 28.03.1988 r., sygn. akt NS Rej. ZZ 67/88; Rewizja od wyroku Sądu Pracy w Świnoujściu, z dn. 04.04.1988 r.; Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, z dn. 04.04.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 07.04.1988 r.; Uchwała pracowników Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie z dn. 08.04.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, z dn. 09.04.1988 r.; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Spółdzielni Niewidomych w Szczecinie do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 21.04.1988 r.; Wspólny Komunikat dla Załogi EA- II; Zażalenie na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 25.04.1988 r.; Wniosek o ukaranie; Protokół z przeszukania Stanisława Możejki; Własnoręcznie sporządzone notatki z przesłuchań świadka; Rezolucja członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo - Wschodniego i Międzyuczelnianej Komisji NZS; Komunikat Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność’ pracowników KUL; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, z dn. 03.05.1988 r.; Uchwała pracowników Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu wraz z podpisami; Wniosek z dn. 03.05.1988 r. skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 03.05.1988 r.; Oświadczenie Komitetu Założycielskiego NSZZZ „Solidarność” pracowników KUL z dn. 04.05.1988 r.; Wniosek pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych; Wniosek z dn. 04.05.1988 r. skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich; Telegram z dn. 05.05.1988 r. skierowany do Marszałka Sejmu Romana Malinowskiego; Pismo wyrażające poparcie dla działań przedstawicieli Episkopatu; Wniosek z dn. 06.05.1988 r. skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich (2 egzemplarze); Apel Samorządu Studentów KUL do Sejmu PRL; List otwarty do uczestników strajku w Stoczni Gdańskiej; Kserokopia wypowiedzenia umowy o pracę Romana Ziółkowskiego; Żądanie z dn. 20.05.1988 r. dot. przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników; Pismo do Przewodniczącego Rady Państwa PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego w/s uchylenia decyzji Dyrektora WPKM w Szczecinie dot. zwolnienia pracowników; Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Narady Przedstawicieli Samorządu Załóg Przedsiębiorstw Państwowych; Wniosek z dn. 22.05.1988 r. o poparcie interwencji; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 23.05.1988 r.; Pozew Józefa Ignora z dn. 23.05.1988 r. w/s przywrócenia do pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie; Wniosek z dn. 27.05.1988 r. w/s natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia do pracy Romana Ziółkowskiego; Wniosek z dn. 27.05.1988 r. w/s przyznania zapomogi dla Romana Ziółkowskiego; Wniosek z dn. 28.05.1988 r. w/s przyznania nagrody związkowej Romana Ziółkowskiego; Uchwała Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przyznająca zapomogę i nagrodę związkową Romanowi Ziółkowskiemu; Oświadczenie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników KUL z dn. 01.06.1988 r.; Pismo wzywające do podjęcia uchwały przez Radę Państwa PRL; Wniosek z dn. 4.06.1988 r. w/s wprowadzenia nowego sytemu płac; Oświadczenie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników KUL z dn. 16.06.1988 r.; Wniosek w/s znowelizowania art. 52 Kodeksu Pracy; Wniosek w/s braku zgodności przepisów Kodeksu Pracy o czasie pracy; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 30.06.1988 r.; Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu z dn. 12.07.1988 r. o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego; Odwołanie Kazimierza Kuca od orzeczenia Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń, z dn. 22.07.1988 r.; Ustalenia zawarte dn. 27.08.1988 r.; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników Zakładu Budownictwa Kolejowego w Szczecinie do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Odwołanie Andrzeja Fajrefa od orzeczenia Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń z dn. 29.08.1988 r.; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Uchwala Zebrania Pracowników Fabryki Samochodów Ciężarowych z dn. 10.09.1988 r.; Wniosek o przydzielenie pomieszczeń na prowadzenie działalności związkowej; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników KPRI do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Oświadczenie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Zakładu Materiałów Ogniotrwałych z dn. 13.09.1988 r.; Oświadczenie z dn. 14.09.1983 r. w/s wznowienia jawnej działalności przez organizację zakładową NSZZ „Solidarność” w Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu; Oświadczenie pracowników Fabryki Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dn. 14.09.1988 r.; Oświadczenie Komitetu Organizacyjnego Fabryki Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu w/s zagwarantowania swobody działalności związkowej w zakładzie pracy; Odpowiedź na pismo w/s przydzielenia pomieszczeń dla celów prowadzenia działalności związkowej; Uchwała Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie z dn. 21.09.1988 r.; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” Transportowców do rejestru związków zawodowych; Uchwała Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie z dn. 23.09.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, z dn. 29.09.1988 r.; Komunikat nr 1/88 Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Portu w Świnoujściu; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników SPBO- 3 do rejestru związków zawodowych; Uchwała Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego nr 3 o utworzeniu NSZZ „Solidarność”; Wniosek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników PPSBK „Prokom” w Świnoujściu o wpisanie NSZZ „Solidarność” do rejestru związków zawodowych; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników Służby Zdrowia do rejestru związków zawodowych; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu do rejestru związków zawodowych; Odezwa Komitetu Organizacyjnego Portu z dn. 03.10.1988 r. w/s wstrzymania się od pracy w soboty i niedziele; Uchwała pracowników Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu powołująca NSZZ „Solidarność”; Wiatr od morza - pismo NSZZ „Solidarność” z dn. 3.10.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 05.10.1988 r.; Komunikat Komitetu Organizacyjnego ZPS-Ś z dn. 07.10.1988 r.; Wniosek Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Wagonów PAFAWA we Wrocławiu o udostępnienie oddzielnego lokalu na siedzibę władz tymczasowych; Komunikat nr 2/88 Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Portu w Świnoujściu z dn. 10.10.1998 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 17.10.1988 r., sygn. akt : Ns Rej. ZZ 204/88; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 17.10.1988 r., sygn. akt : Ns Rej. ZZ 205/88; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 17.10.1988 r., sygn. akt : Ns Rej. ZZ 206/88; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 17.10.1988 r., sygn. akt : Ns Rej. ZZ 207/88; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 17.10.1988 r., sygn. akt : Ns Rej. ZZ 208/88; Uchwała pracowników Służby Zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdniku z dn. 19.10.1988 r. tworząca NSZZ „Solidarność”; Wniosek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność pracowników Służby Zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdniku o zarejestrowanie związku zawodowego; Oświadczenie w/s tzw. „rozmów profilaktycznych”; Kartka z podpisami członków Komitetu Organizacyjnego (brak szczegółowych danych); Wniosek Komitetu Organizacyjnego Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Portu w Świnoujściu wraz z podpisami; Komunikat Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście z dn. 22.10.1988 r.; Komunikat nr 3/88 Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Portu w Świnoujściu zawierający postulaty portowców w Świnoujściu, z dn. 22.10.1988 r.; Postulaty c. d.; Skład Komitetu Organizacyjnego Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście; Ustalenia Zespołu ds. Postulatów; Podpisy pracowników Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście żądających deputatu węglowego; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Lublinie o odmowie rejestracji Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Służby Zdrowia ZOZ w Świdniku; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność" Pracowników Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 28.10.1988 r.; Stanowisko Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” w istotnych sprawach Kraju.; Uchwała pracowników Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście z dn. 28.10.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 29.10.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 30.10.1988 r.; Pismo do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie zawierające podpisy Komitetu Organizacyjnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Portu w Świnoujściu; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 31.10.1988 r.; Biuletyn „Solidarności” nr 20 z dn. 01.11.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 01.11.1988 r.; Uchwała pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego nr 3 tworząca NSZZ „Solidarność” pracowników SPBO- 3 wraz z podpisami; Biuletyn MKO „Solidarności nr 21 z dn. 04.11.1988 r.; Pismo Naczelnego Dyrektora Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście z dn. 04.11.1988 r.; Odpowiedź na ww. pismo; Upoważnienie dla adwokata reprezentującego pracowników KPRI w postepowaniu rejestracyjnym; Komunikat nr 4/88 Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście z dn. 11.11.1988 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie wydanego w dn. 17.10.1988 r.; Pismo wzywające do uzupełnienia braków w sprawie trybu realizacji postulatów; Komunikat nr 5/88 Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Portu w Świnoujściu z dn. 10.12.1988 r.; Postulaty załogi Portu; Wniosek z dn. 18.01.1988 r. o skierowanie sprawy do Trybunału Stanu; Komunikat nr 6/88 Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Portu w Świnoujściu z dn. 19.12.1988 r.; Biuletyn MKO „Solidarności” nr 28 z dn. 21.12.1988 r.; Biuletyn MKO „Solidarności” nr 29 z dn. 22.12.1988 r.; Pismo Zarządu Przedsiębiorstwa Związku Zawodowego Portowców do Rady pracowniczej i Dyrektora Naczelnego ZPS- Ś z dn. 23.01.1989 r.; Komunikat nr 2/8/89 Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Portu w Świnoujściu z dn. 23.01.1989 r.; Wniosek Naczelnego Dyrektora Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście o zwołanie nadzwyczajnego zebrania delegatów przedsiębiorstwa; Wniosek Stanisława Możejki, Jana Pazdura i Zdzisława Kamińskiego w/s odwołania sędziów; Komunikat Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” SPBO- 3 z dn. 16.02.1989 r.; Pismo z dn. 17.04.1989 r. udzielające pełnomocnictwa do podejmowania działań związanych z organizowaniem wyborów i kampanią wyborczą Komitetu Okręgowego w imieniu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” w Świnoujściu; Protokół przekazania pomieszczenia w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, z dn. 27.04.1989 r.; Protokół przekazania majątku NSZZ „Solidarność”, z dn. 09.05.1989 r.; Upoważnienie dla Stanisława Możejki do reprezentacji NSZZ „Solidarność” Podregion Świnoujście; Pismo w/s oddelegowania działacza NSZZ „Solidarność” Stanisława Możejki do pełnienia funkcji związkowych w Oddziale MKO w Świnoujściu; Prośba o możliwie jak najszybsze oddelegowanie ww. działacza NSZZ „Solidarność”; Statut NSZZ „Solidarność”; Opinia prawna z dn. 20.05.1989 r.; Prośba o przedłużenie umowy o użytkowanie lokalu; Upoważnienie z dn. 12.06.1989 r. do wykonywania czynności związanych z utworzeniem struktury NSZZ „Solidarność” w PPD i UR „Odra” w Świnoujściu; Komunikat dla pracowników PPD i UR „Odra” w Świnoujściu; Zaproszenie na zebranie przedwyborcze członków NSZZ „Solidarność” w PPD i UR „ODRA”; Prośba o nieodpłatne udostępnienie sali teatralnej; Porządek dzienny obrad z dn. 04.09.1989 r.; Statut Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu; „Nie dajmy się zwariować”- odezwa Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”; Informacja Biura Interwencji Senatu PRL z dn. 05.12.1989 r.; Pismo w/s rewindykacji majątku „Solidarności”; Pismo z dn. 12.10.1989 r. w/s przekazania pomieszczeń na działalność statutową NSZZ „Solidarność” w Świnoujściu oraz na siedzibę Biura Poselskiego; Pismo „Liebe sowjetische Freude!”; Pismo do Szefa Wydziału Specjalnego KGB Jednostki Armii Radzieckiej w Świnoujściu; Pismo do Naczelnika Wydziału Specjalnego KGB w Świnoujściu; Pismo Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu z prośbą o wypożyczenie akt; Upoważnienie Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Szczecinie dla Stanisława Możejki dotyczące reprezentacji we wszystkich sprawach dotyczących odzyskania majątku; Pismo w/s wizji lokalnej i zeznań p. Kowalskiego; Pismo w/s Waldemara Malca; Spis czasopism i broszur; Pismo w/s przeniesienia; Opis zatrzymania - sporządzony przez żonę; Opis zatrzymania - sporządzony przez Stanisława Możejkę
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1988
Data końcowa: 1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 380
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 566/1 t. 2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony