Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Stanisław Możejko
Opis zawartości
Tytuł: Działalność opozycyjna: Komunikat z dn. 21.09.1981 r. podający do wiadomości wyniki wyborów do Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego MSR Świnoujście; Zawiadomienie o zebraniu KZSP z dn. 22.09.1981 r.; Pismo z dn. 12.10.1981 r. w/s statutu MSR; Zawiadomienie o zebraniu KZSP z dn. 13.11.1981 r.; Biuletyn Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu nr 1 z dn. 05.12.1981 r.; Zarządzenie nr 65 Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dn. 31.12.1982 r.; Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65 - wykaz jednostek organizacyjnych resortu gospodarki morskiej w stosunku do których znosi się militaryzację; Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 65 - wykaz zakładów pracy resortu gospodarki morskiej, do których stosuje się postanowienia o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego; Wniosek o uchylenie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń, z dn. 03.05.1983 r.; Notatnik biurowy; Kserokopia postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 09.03.1984 r. w sprawie przeciwko Mirosławowi Mitucie, sygn. akt II KR/91/84; List otwarty do Redaktora Naczelnego „Głosu Szczecińskiego" z dn. 05.09.1984 r.; Orzeczenie Kolegium ds. Wykroczeń z dn. 19.09.1984 r. w/s Andrzeja Jabłońskiego; Pismo procesowe Ireny Trembowskiej z dn. 10.06.1985 r.; Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przeciwko Irenie Trembowskiej i Urszuli Murawskiej w/s kolportażu i gromadzenia czasopism, broszur i ulotek z dn. 23.10.1985 r.; Pismo procesowe Ireny Trembowskiej z dn. 24.10.1985 r.; Pismo z dn. 12.03.1986 r. w/s kary dyscyplinarnej nałożonej przez dyrektora KPRI; Komunikat nr 1/86 Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników MSR; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Stoczni Remontowej w Świnoujściu z dn. 04.11.1986 r.; Uzupełnienie do wniosku, z dn. 09.11.1986 r.; Komunikat nr 1/86 Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Portu w Świnoujściu podający do wiadomości skład Komitetu Założycielskiego; Notatki własne z akt śledczych; Pismo dot. rejestracji Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu z dn. 7.11.1986 r.; Zawiadomienie o przestępstwie z dn. 08.11.1986 r.; Zawiadomienie o przestępstwie z dn. 12.11.1986 r.; Notatki własne zawierające wniosek o ukaranie, notatkę urzędową oraz protokół z przesłuchań świadka; Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dn. 15.11.1986 r. o możliwości odebrania orzeczeń; Pismo do Sądu Najwyższego odwołujące oświadczenie, sygn. akt: IPRZ 12/86; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 16.12.1986 r.; Upoważnienie dla adwokata Piotra Andrzejewskiego do reprezentowania Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Portu Świnoujście z dn. 17.12.1986 r.; Oświadczenie księdza proboszcza z dn. 18.12.1986 r. skierowane do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń w Świnoujściu; Wniosek członków Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „ Solidarność” Pracowników Stoczni Remontowej w Świnoujściu z dn. 18.12.1986 r., sygn. akt I PRZ 11/86; Wniosek członków Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Stoczni Remontowej w Świnoujściu z dn. 22.12.1986 r., sygn. akt I PRZ 12/86.; Protokół z rozprawy sądowej z dn. 22.12.1986 r. w/s odwołania Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „Solidarność” w Porcie Świnoujście od decyzji Sądu Wojewódzkiego, sygn. akt I PR 12/86; Odpis orzeczenia z dn. 30.12.1986 r. w/s Jana Szczepańczaka; Upoważnienie z dn. 01.01.1987 r. dla adwokata Piotra Andrzejewskiego; Wniosek członków Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Portu w Świnoujściu z dn. 05.01.1987 r.; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 05.01.1987 r., sygn. akt I PRZ 12/86; Odwołanie od orzeczenia Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń, z dn. 06.01.1987 r. wnoszące o uniewinnienie Jana Szczepańczaka; Wniosek z dn. 20.01.1987 r. w/s wyrównania bezzasadnie obniżonego wynagrodzenia Arkadiusza Fajera; Kserokopia orzeczenia Kolegium II instancji dotyczące utrzymania w mocy orzeczenia dot. Jana Szczepańczaka; Pismo z dn. 12.02.1987 r. do Szefa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu w/s przeszukania mieszkania obywatelki Ireny Trembowskiej; Odpis odpowiedzi na pismo w sprawie przeszukania ww. obywatelki; Pismo z dn. 19.02.1987 r. do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; Pismo z dn. 19.02.1987 r. do Szefa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu w/s niedoręczenia odpisu postanowienia.; Odpowiedź na pismo w/s przeszukania mieszkania Ireny Trembowskiej; Upoważnienie członków Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „ Solidarność” Pracowników Portu w Świnoujściu z dn. 12.03.1987 r. dla Stanisława Możejki; Statut Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Zakładu Cegielskiego w Poznaniu uchwalony 26.03.1987 r.; Upoważnienie członków Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „ Solidarność” Pracowników Portu w Świnoujściu z dn. 02.04.1987 r. dla Stanisława Możejki; Prośba o interwencję księdza proboszcza; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 03.05.1987 r.; Podanie z dn. 15.05.1987 r. w/s złożenia rewizji nadzwyczajnej; Odwołanie od orzeczenia Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń z dn. 15.06.1987 r.; Statut Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Portu Szczecińskiego; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Portu Szczecińskiego do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Uchwała pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie z dn. 16.08.1987 r.; Komunikat nr 1/87 Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „Jedność”; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Jedność” do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Upoważnienie in blanco wraz z podpisami z dn. 20.08.1987 r.; Uzupełnienie z dn. 20.08.1987 r. dot. wniosku z dn. 16.08.1987 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 24.08.1987 r.; Odpis postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 25.08.1987 r., sygn. akt: I PRZ 10/87; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 25.08.1987 r., sygn. akt: I PRZ 8/87; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 25.08.1987 r., sygn. akt: I PRZ 10/87; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z sierpnia 1987 r.; Odpis oświadczenia Kazimierza Sulki z dn. 31.08.1987 r.; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Budownictwa do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Protokół nr 10/87 z posiedzenia Zarządu Związku Zawodowego; Rewizja z dn. 04.09.1987 r. w/s o uchylenie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 08.09.1987 r.; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 08.09.1987 r.; Komunikat nr 2 Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników ZZSD „Polar”; Zażalenie członków Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” Pracowników Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, Portu Świnoujście, Stoczni Szczecińskiej i in. z dn. 15.09.1987 r.; Zawiadomienie o przestępstwie, z dn. 16.09.1987 r. (z drugiej strony karty odbitka poniższego wniosku o interwencję); Wniosek o interwencję z dn. 17.09.1987 r. skierowany do gen. Wojciecha Jaruzelskiego; Rewizja z dn. 17.09.1987 r. w/s uchylenia postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 17.09.1987 r., sygn. akt Ns. Rej. ZZ 166/87; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 21.09.1987 r.; Uzupełnienie do wniosku, z dn. 21.09.1987 r.; Wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” pracowników Politechniki Szczecińskiej do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 07.10.1987 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dn. 09.10.1987 r. (tylko 1 karta); Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Służby Zdrowia w Świnoujściu do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 12.10.1987 r.; Statut Związku Zawodowego „Solidarność”; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 14.10.1987 r.; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników NPBO do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 16.10.1987 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 19.10.1987 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z dn. 21.10.1987 r.; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników zakładów Włókien Chemicznych w Szczecinie do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 25.10.1987 r.; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 26.10.1987 r.; Odpowiedź z dn. 28.10.1987 r. na pismo w/s zwolnienia dyscyplinarnego Andrzeja Kowalskiego i Krzysztofa Zadrożnego; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego w Szczecinie do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 30.10.1987 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 08.11.1987 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 10.10.1987 r.; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 26.11.1987 r.; Odpowiedź z dn. 01.12.1987 r. na pismo w/s umieszczania emblematów religijnych w jednostce gospodarki państwowej; Pismo Tadeusza Olczaka z dn. 02.12.1987 r. w/s udziału w rozprawie rewizyjnej i związanej z nią nieobecnością w pracy; Pismo z dn. 15.12.1987 r. udzielające Tadeuszowi Olczakowi kary upomnienia; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 03.12.1987 r.; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 07.12.1987 r.; Wniosek o wpisanie Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników KPGR Witnica Chojeńska do rejestru zakładowych organizacji związkowych; Pismo Tadeusza Olczaka z dn. 15.12.1987 r. wyrażające sprzeciw wobec decyzji Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf” w Szczecinie; Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 17.12.1987 r.; Rewizja od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, z dn. 28.12.1987 r.; Pismo z dn. 30.12.1987 r. w/s odwołania od kary upomnienia
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1981
Data końcowa: 1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 319
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 566/1 t. 1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników