Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Ryszard Wyżga
Opis zawartości
Tytuł: Dokumenty NSZZ "Solidarność" Kombinatu Budownictwa Ogólnego nr 1: Oświadczenie załogi Ślusarni Kombinatu Budownictwa Ogólnego nr 19 z sierpnia 1980 r. (oryginał); Oświadczenie o powołaniu Komitetu Strajkowego wraz z wykazem strajkujących zakładów (oryginał); Protokół z zebrania Komitetu Strajkowego KBO-1 z 22.08.1980 r. (kopia); Postulaty załogi przedsiębiorstw budowlanych miasta Szczecin z sierpnia 1980 r. (maszynopis z adnotacjami); Postulaty załogi przedsiębiorstw budowlanych miasta Szczecin z sierpnia 1980 r. (maszynopis); Oświadczenie członków Związków Zawodowych Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1.09.1980 r. o rezygnacji z przynależności do związku (oryginał); Komunikat nr 2 ze spotkania przedstawicieli Komisji Robotniczych przedsiębiorstw budowlanych z Ministrem Budownictwa z 2.09.1980 r. (kopia); Postulaty szczecińskich Przedsiębiorstw Budowlanych przygotowane na rozmowy z Ministrem Budownictwa (maszynopis adnotacjami); Informacja o brakach materiałowych we wrześniu i w IV kwartale 1980 r. (maszynopis); Protokół uzgodnień pomiędzy Międzyzakładową Komisją Robotniczą Przedsiębiorstw Budowlanych w Szczecinie, a Ministerstwem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 4.09.1980 r. (kopia); Odpis protokołu uzgodnień pomiędzy Komisją Robotniczą Kombinatu Budownictwa Ogólnego nr 1 w Szczecinie a Ministerstwem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 12.09.1980 r. (maszynopis z adnotacją); Zaproszenie Prezydium Samorządu Robotniczego KBO-1 na konferencję Samorządu Robotniczego z 23.09.1980 r. (oryginał); Harmonogram pracy Komisji do spraw Dyscypliny Pracy i Skarg z 24.10.1980 r. (maszynopis z adnotacja); Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Robotniczej o zaniechaniu strajku w dniu 3.10.1980 r. (kopia); Oświadczenie o przyznaniu dodatku finansowego Ryszardowi Wyżdze do wynagrodzenia z 7.10.1980 r. (oryginał); Komunikat dotyczący spotkania w dniu 20.10.1980 r. w Gdańsku Zespołu Branży Budowlanej przy NSZZ „Solidarność” z Komisją Resortu Budownictwa (maszynopis); Uchwała Branżowej Komisji Przedsiębiorstw Budowlanych rejonu szczecińskiego z 22.10.1980 r. (maszynopis); Protokół powołania Komisji Mieszanej ds. kontroli realizacji porozumienia z 29.10.1980 r. oraz zmian przepisów dotyczących niektórych punktów porozumienia (kopia); Porozumienie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ „Solidarność” pracowników PB i SBM oraz MB i PMB z 07.11.1980 r. (kopia); Komunikat z 14.11.1980 r. o przebiegu rozmów przedstawicieli Krajowej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa NSZZ „Solidarność” z MB i PMB (kopia); Pismo Ministerstwa Finansów do MB i PMB z 27.11.1980 r. (kopia); Grafik wyborów do Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” KBO-1 na 6.12.1980 r. (maszynopis z adnotacją); Projekt wstępny Karty Pracownika Budownictwa z 20.12.1980 r. (kopia z adnotacjami); 3 petycje pracowników Ślusarni KBO-1 w sprawie uwolnienia więźniów politycznych (oryginały); Informacja szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa nr PW-11/80 z 16.12.1980 r. (kopia); Protokół dodatkowy Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ws. dodatków finansowych (kopia); Pismo do redakcji „Polski Budowlanej” (oryginał); Pismo Komisji Koordynującej Budownictwa przy Zarządzie Regionu Pomorza Zachodniego ws. założenia biblioteki literatury niezależnej z 28.05.1981 r. (kopia); 4 pisma KK Budownictwa przy Zarządzie Regionu Pomorza Zachodniego ws. założenia biblioteki literatury niezależnej z 07.07.1981 r. (kopia)
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1980
Data końcowa: 1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 112
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 571/2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników