Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Ryszard Wyżga
Opis zawartości
Tytuł: Dokumenty NSZZ Solidarność: statut związku, protokoły porozumień i ustaleń Komisji Rządowej i Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych w Stoczni Gdańskiej, Szczecinie oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” (druk zwarty); Projekt ustawy o związkach zawodowych – wersja I (maszynopis); Projekt ustawy o związkach zawodowych – wersja II (maszynopis z adnotacjami); Projekt statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (maszynopis MKR w Szczecinie z adnotacjami); Postulaty załogi Stoczni Szczecińskiej (maszynopis); Postulat utworzenia wolnych związków zawodowych (maszynopis); Prawne uzasadnienie konieczności utworzenia wolnych związków zawodowych (maszynopis); „Strajkowy Biuletyn Informacyjny” – biuletyn Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku z 20.08.1980 r. (maszynopis); „Apel intelektualistów polskich” – apel do władz politycznych i strajkujących robotników z 20.08.1980 r. (maszynopis); Przekonsultowane postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku z 21.08.1980 r. (maszynopis); Odpowiedź Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku skierowana do Komisji Rządowej z 22.08.1980 r. (maszynopis z adnotacjami); Statut NSZZ "Solidarność" – postanowienia ogólne (maszynopis); Opinia prawna nr 3/80 adwokata Mirosława Kwiatkowskiego dotycząca organizowania NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy sporządzona 7.11.1980 r. (maszynopis); Felieton skonfiskowany w „Tygodniku Powszechnym” 9.09.1980 r. (maszynopis); „Koleżanki i koledzy!” – odezwa Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie z 26.09.1980 r. (maszynopis); Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku Lecha Wałęsy z 1.09.1980 r. (maszynopis); Deklaracja członkostwa NSZZ „Solidarność” (oryginał); Uchwała Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 30.10.1980 r. w sprawie podziału składek członkowskich (maszynopis); „O czym Was „Kurier” nie poinformuje” – odezwa NSZZ „Solidarność” (oryginał); Harmonogram na ewentualność strajku generalnego planowanego przez Krajową Komisję Porozumiewawczą na dzień 2.11.1980 r. (maszynopis z adnotacją); Ogłoszenie redakcji Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” regulujące okoliczności wstępowania członków Centralnej Rady Związków Zawodowych do NSZZ „Solidarność” (maszynopis); Protokół z kontroli stanu zaopatrzenia artykułów spożywczych przeprowadzonej dn. 7.11.1980 r. przez przedstawicieli MKZ NSZZ „Solidarność” (kopia); „Komunikat nr 23” MKR NSZZ „Solidarność” w Szczecinie z 21.11.1980 r. (maszynopis); Oświadczenie Prezesa Prezydium NSZZ „Solidarność” Regiony Mazowsze z 24.11.1980 r. (maszynopis); Komunikat nr 38 MKR NSZZ „Solidarność” w Szczecinie z 12.12.1980 r. (maszynopis); Zgoda Przewodniczącego MKR na złożenie kwiatów przez delegację MKR w Szczecinie w czasie uroczystości 17.12.1980 r. (odpis); Harmonogram uroczystości organizowanych w dniu 17.12.1980 r. przez MKR NSZZ „Solidarność” (kopia); Komunikat Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący rozmów delegacji związku z przedstawicielami rządu w dniu 21.01.1981 r. (maszynopis); „Wszystkie wolne i płatne soboty – dla wszystkich pracujących!!!” – odezwa MKR NSZZ „Solidarność” w Szczecinie (maszynopis); Uchwała Plenum MKR NSZZ „Solidarność” w Szczecinie z 22.01.1981 r. (maszynopis); Wykaz okręgów wyborczych, delegatów i kandydatów do zarządu regionalnego na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność w Szczecinie z 5, 6, 7.06.1981 r. (maszynopis z adnotacjami); Statut Grupy roboczej „Solidarność” Eschweiler – Aachen (maszynopis z wersją przetłumaczoną na język polski); Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej (maszynopis)
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1980
Data końcowa: 1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 213
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 571/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników