Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]
Przyporządkowanie
Podzespół: Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990
Seria: Akta operacyjne
Podseria: Oddział XII (Studiów Specjalnych)
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 62 spraw Oddziału: Sytuacja wywiadowcza (materiały ze źródeł własnych Zarządu II) - tom III.
Opis: Teczka zawiera m.in. tłumaczenie Instrukcji Biura Bezpieczeństwa USA dot. zasad klasyfikacji [tajności] dokumentów, Raport rezydentury „Kapitol” o działalności służb specjalnych RFN w okresie od 01-04-1979 do 31-03-1980 r., notatkę dot. wzajemnej współpracy służb specjalnych RFN, notatkę dot. sytuacji KW w RFN, tekst z ulotki służb specjalnych Bundeswehry (RFN) – Podróże do krajów Europy wschodniej i Berlina wschodniego, notatkę dot. zachodnioniemieckiej policji federalnej – BGS, notatkę dot. wzrostu aktywności służb wywiadowczych krajów socjalistycznych, notatkę dot. spraw wywiadu przemysłowego poruszanych w prasie duńskiej, streszczenie artykułu z „Daily Telegraf” dot. oceny działania wywiadu radzieckiego i NRD w aspekcie zdobywania tajemnic przemysłowych, raport o działalności służb specjalnych W. Brytanii w okresie od 01-04-1979 roku do 31-03-1980 roku, korespondencję brytyjskiego biura imigracyjnego (HM Immigration Office) dot. osób pochodzenia polskiego (Urszula (Kubis) Paruzel, Bozena Kempinska, Pawel Polak, Eugeniusz Franciszek Musial, Henryk Wroblewski, Ryszard Szczepaniak), notatkę dot. techniki policyjnej w Wielkiej Brytanii, notatkę dot. kontroli przesyłek dyplomatycznych, notatkę dot. działalności policji londyńskiej (Metropolian Police), notatkę dot. zmian organizacyjnych w strukturze Specjalnej Grupy Patrolowej Scotland Yardu, notatkę dot. szpiega radzieckiego Sir Anthonego Blunta, tłumaczenie artykułu „Zła informacja za wysoką cenę” dot. wydatków operacyjnych wywiadu brytyjskiego, notatkę dot. działalności i organizacji brytyjskich służb specjalnych, notatkę dot. danych personalnych szefów brytyjskich służb specjalnych, notatkę dot. danych personalnych szefów brytyjskich szefów brytyjskich służb specjalnych, Raport o działalności służb specjalnych Francji za okres od 01-04-1979 do 31-03-1980 roku, notatkę dot. Franciszki Skadorowej, notatkę dot. obserwacji budynku Konsulatu Generalnego PRL w Strasburgu przez francuskie służby bezpieczeństwa, notatkę dot. strzału do budynku Konsulatu Generalnego PRL w Lyonie, notatkę dot. zatrzymania szpiega radzieckiego – Gienadija Trawkowa, kwestionariusz paszportowy dot. Józef Nowacki, notatkę dot. kontroli granicznych w niektórych krajach Europy Zachodniej, tłumaczenie informacji dla attaches obrony, wojskowych i morskich i lotniczych akredytowanych przy swoich ambasadach w Paryżu, Zmiany w sytuacji wywiadowczej Włoch w okresie od stycznia 1979 do kwietnia 1980 roku, Projekt reformy tajnych służb we Włoszech, notatkę dot. aktualnej struktury i tendencji rozwojowych włoskiej radiofonii i telewizji, stanu prezentacji problematyki krajów specjalistycznych oraz perspektyw rozwoju współpracy z TVP, notatkę dot. włamania do mieszkania pracownika Ambasady PRL w Rzymie, notatkę dot. włoskich służb bezpieczeństwa publicznego, notatkę dot. artykułu „Il Giornale” dot. polskich służb bezpieczeństwa, notatkę dot. zachowania się francuskich i włoskich służb celnych wobec polskich kurierów dyplomatycznych, Raport o działalności służb specjalnych Danii w okresie od 01-04-1979 r. do 31-03-1980 r., notatkę dot. wzmożonej kampanii prasowej przeciwko PRL i NRD inspirowanej przez duński KW, notatkę informacyjną dot. ruchu granicznego RFN-Dania na Jutlandii, notatkę informacyjną dot. propagandy antywywiadowczej w telewizji duńskiej, notatkę informacyjną dot. możliwości przekraczania granicy państwowej Danii na terenie międzynarodowego portu lotniczego Kastrup w Kopenhadze z pominięciem kontroli paszportowej, Raport dot. sytuacji wywiadowczej na terenie działania rezydentury belgijskiej za okres od 01-04-1979 do 31-03-1980 roku, notatkę dot. niektórych elementów działalności belgijskich służb specjalnych oraz metod ich oddziaływania na społeczeństwo za pośrednictwem środków masowego przekazu, notatkę dot. sytuacji wywiadowczej na Dworcu Północnym w Brukseli, notatkę dot. wprowadzenia automatów telefonicznych funkcjonujących na zasadzie karty magnetycznej, notatkę dot. przejścia granicznego RFN-Belgia w Horst, notatkę dot. specjalnej brygady policji brukselskiej tzw. Brigade canine, notatkę dot. aparatury do kontroli bagażu montowanej na międzynarodowym lotnisku Zaventem w Belgii, notatkę dot. Centrum Kontroli Ruchu Samochodowego w Brukseli, notatkę o sytuacji wywiadowczej w Egipcie w 1980 roku, notatkę dot. organizacji i zasady działalności egipskich sił policyjnych w rejonie Aleksandrii, Raport dot. zmian w sytuacji wywiadowczej w Holandii za okres od 01-04-1979 do 31-03-1980 roku, notatkę rezydentury w Hadze dot. wystawiania wiz przez tutejsze placówki państw kapitalistycznych obywatelom PRL, notatkę dot. inwigilacji radzieckiego attaché w Hadze, notatkę dot. niektórych problemów poruszanych podczas debaty nad działalnością holenderskiej służby bezpieczeństwa, notatkę dot. niektórych sposobów działalności holenderskiej służby bezpieczeństwa BVD ujawnione podczas debaty parlamentarnej w marcu br., notatkę dot. możliwości wykorzystania masowego ruchu radioamatorskiego w Holandii do łączności agenturalnej, notatkę dot. metod zabezpieczania tajnych materiałów i informacji w zakładach naukowo-badawczych i w przemyśle holenderskim na podstawie pakistańskiej afery szpiegowskiej w Holandii, notatkę dot. bezprawnych i wrogich poczynań władz holenderskich w stosunku do obywateli polskich, notatki dot. kontroli na granicach Holandii, notatkę dot. składania przysięgi w holenderskich siłach zbrojnych, Raport o działalności służb specjalnych Finlandii za okres od 01-04-1979 do 31-03-1980 roku, notatkę dot. sytuacji wywiadowczej w Helsinkach, notatkę dot. przejawów zaostrzonej kontroli celnej w portach fińskich, informację dot. podróży służbowej promem „Silesia” z Gdańska do Helsinek, notatkę dot. afery szpiegowskiej – Friedricha Cremera podejrzanego o szpiegostwo na rzecz NRD, notatkę dot. wzmożonej aktywności placówek NRD w Szwecji, notatkę dot. wykorzystania obcych środowisk jako bazy typowniczo-werbunkowej, notatkę dot. pomocy RFN w rozbudowie sił bezpieczeństwa i policji dla Turcji i innych państw Afryki i Azji, notatkę dot. afery szpiegowskiej w Danii z udziałem obywatela NRD – Joerga Meyera.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1976
Data końcowa: 1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 2602/20028
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 7367, wg. opisu nr 020/POXII/88, 016/POXII/87, wg. opisu nr 062/80
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU Pf 252/87/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników