Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]
Przyporządkowanie
Podzespół: Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990
Seria: Akta operacyjne
Podseria: Oddział XII (Studiów Specjalnych)
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 8/78: Teczka sytuacji wywiadowczej.
Opis: Teczka zawiera m.in. notatki dot. struktury i metod działania obcych służb kontrwywiadowczych (KW) i policji, opisy przypadków inwigilacji pracowników wywiadu przez obce KW, notatkę dot. wzrostu przestępczości na terenie Włoch, notatkę dot. reorganizacji włoskich służb specjalnych, notatkę dot. projektu nowych ustaw dot. policji, notatkę dot. nowych elementów na lotnisku we Frankfurcie nad Menem, instrukcję Służby Kontrwywiadu Norwegii, notatkę oraz kopie fragmentów z włoskiej prasy dot. antypolskiej propagandy, prowadzonej przez środki masowego przekazu, notatkę dot. działania obcych wywiadów na terenie RFN, Analiza zmian w sytuacji wywiadowczej w Szwecji w 1977 roku, notatkę dot. nielegalnej działalności wywiadu wojskowego Danii, notatkę ws. elementów sytuacji wywiadowczej w RFN, niektóre aspekty sytuacji wywiadowczej w amerykańskich magazynach broni nuklearnej, notatkę dot. wypowiedzi wicedyrektora szwajcarskiej administracji wojskowej Hansa Rudolfa Kurza nt. szpiegostwa, w szczególności przeciwko Szwajcarii, notatkę dot. wprowadzenia autotelefonu na terenie Szwajcarii, notatkę dot. reżimu kontrwywiadowczego w Szwajcarii i działalności szwajcarskich organów kontrwywiadowczych, notatkę dot. obserwacji pracy organów KW, notatkę dot. dodatkowych elementów w ocenie zmian na najważniejszych stanowiskach w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego [Hiszpanii], notatki dot. innych aspektów sytuacji wywiadowczej w Hiszpanii, notatkę dot. oświadczenia Barbary Mikulskiej [Mikulski] – członka Izby Reprezentantów w Kongresie USA przed Komisją ds. realizacji aktu końcowego KBWE oraz oświadczenie z okazji 21 rocznicy „wypadków poznańskich”, notatkę dot. kontroli bagażu osobistego dyplomantów w Holandii, dane dot. organizacji polonijnych działających na terenie Belgii, notatkę dot. reorganizacji służb wywiadowczych USA, informację o działalności Północno-Amerykańskiego Studium Spraw Polskich, notatkę nt. stosunku nowej administracji do grup etnicznych w USA, notatkę dot. szkolenia attaches wojskowych NATO, notatkę dot. sytuacji wywiadowczej w okolicach Bari (Włochy), notatkę dot. ochrony placówek zagranicznych MSZ, notatkę dot. ośrodka operacyjnego przemytników włoskich w Neapolu, notatkę dot. informacji nt. rozpoznania radio-elektronicznego prowadzonego przez wywiad radziecki w Skandynawii, notatkę dot. sytuacji kontrwywiadowczej w Szwajcarii, materiał na seminarium Klubu Zagadnień Polonijnych SDP w dn. 16-03-1978 r. – Współczesne problemy działalności polonijnej w Ameryce Łacińskiej, notatkę dot. przepisów prawnych dla cudzoziemców przebywających w Danii, notatki dot. zmian sytuacji wywiadowczej w Danii, notatkę dot. możliwości uzyskiwania duńskiego obywatelstwa przez naturalizację, notatkę dot. zwiększenia ilości policji na lotnisku w Hamburgu, notatkę dot. afery szpiegowskiego w RFN [związanego z kradzieżą dokumentów dot. systemu obrony NATO], notatkę dot. szkolenia pracowników wywiadu przez Defence Intelligence School, notatkę dot. reorganizacji amerykańskiego wywiadu i KW, analizę budżetu włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 1978 rok, notatkę dot. rozszerzenia ograniczeń kontaktowania się z przedstawicielami sił zbrojnych Belgii, notatkę dot. deklaracji o zachowaniu tajemnicy podpisywanych przez pracowników NATO, notatkę dot. ambasadora USA w Lizbonie, notatkę dot. reorganizacji hiszpańskich sił bezpieczeństwa państwa, notatkę dot. projektowanej reorganizacji hiszpańskich sił porządku publicznego, notatkę dot. Narodowej Gwardii w Portugalii, notatkę dot. struktury Policia Judiciaria w Portugalii, notatkę dot. zdań i organizacji Guardia Fiscal (Portugalia), notatkę dot. portugalskich służb specjalnych, notatki dot. reorganizacji sił porządku publicznego w Hiszpanii, notatki dot. możliwości przekraczania granicy hiszpańskiej, notatkę dot. audycji we włoskiej telewizji z dn. 12-12-1977 r. poświęconej dysydentom z KS we włoskiej telewizji, notatkę dot. wykrycia działalności wywiadowczej ZSRR w Kanadzie, notatkę dot. odpraw attaches wojskowych NATO, notatkę dot. organizacji policji japońskiej, artykuł pt. Holandia znowu zmusza Rosjan do opuszczenia swego kraju, notatkę dot. zmian na stanowiskach kierowniczych w policji bezpieczeństwa w Finlandii, notatkę dot. sytuacji wywiadowczej w Finlandii w 1977 roku, notatkę dot. prawa azylu w Szwajcarii, notatkę dot. sprawy Arkadego Szewczenki, notatkę – Reorganizacja Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego włoskiego MSW, notatkę – Stany osobowe włoskiego MSW, policji i zmilitaryzowanych ugrupowań policyjno-wojskowych, notatkę dot. miejscowości, terenów i obiektów szczególnie chronionych przez kontrwywiad włoski, notatki dot. planów reformy i reorganizacji włoskich służb specjalnych, notatkę dot. próby werbunku pracownika LOT-u ob. Andruszewicza przez brytyjskie służby specjalne, notatki o zmianach sytuacji wywiadowczej we Włoszech, meldunek o sytuacji wywiadowczej w Indiach w 1977 roku, notatkę dot. rozbudowy aparatu policyjnego w Austrii, notatkę dot. przejawów szpiegomanii w Norwegii, notatkę dot. niektórych elementów sytuacji wywiadowczej Norwegii, notatkę dot. odczytu prof. Waldera nt. pracy obcych wywiadów na terenie Szwajcarii, notatkę o działalności służb specjalnych USA w okresie od 01-04-1977 do 31-03-1978 roku, notatkę o sytuacji agenturalnej w Turcji, notatkę dot. nielegalnej działalności wywiadu wojskowego Danii, notatkę o sytuacji wywiadowczej w porcie kopenhaskim, tekst – Środowisko dyplomatyczne w Algierii i w Maroku, Ocenę środowisk polonijnych w Belgii z uwzględnieniem młodej generacji pod kątem uplasowania ich na interesujących nas obiektach, tekst – Włoskie organy bezpieczeństwa państwowego rozpoczynające działanie w nowym układzie organizacyjnym, notatkę dot. propozycji rozdziału zadań wykonywanych przez wywiad wojskowy Danii, tekst dot. organizacji włoskiej policji granicznej, tekst – Reforma szkolnictwa z zmiana kierownictwa włoskiego MSW, notatkę dot. postoju statków radzieckich na wodach północnej Norwegii, notatkę dot. obozu dla uchodźców w Traiskirchen (Austria), teczka – Przywileje zagranicznych pracowników dyplomatycznych i konsularnych we Włoszech, wykazy komisariatów policji kolejowej na terenie Włoch, notatkę dot. zatrzymania obywateli polskich na lotnisku Heathrow, notatkę dot. pracownika wywiadu USA w Bernie – Edwarda M. Balinta, notatkę dot. afery przemytniczej w Danii, notatkę dot. włoskiej policji pocztowej, notatkę dot. działalności KW USA w odniesieniu do placówki PLL LOT w Nowym Jorku, notatkę dot. policji do spraw obcokrajowców w Amsterdamie, notatkę dot. przedsięwzięć kontrwywiadowczych a Ministerstwie Obrony RFN, notatkę dot. sytuacji kontrwywiadowczej w Turcji, tłumaczenie tekstu – W Holandii pracuje 45 rosyjskich szpiegów”, notatkę dot. wydanej w Norwegii książki pt. Podwójny agent, opracowanie dot. szwajcarskich służb wywiadowczych, notatkę dot. zmian na stanowisku szefa Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) RFN oraz niektórych danych o roli, zadaniach i działalności ww. służby, notatkę dot. tajnych służb specjalnych Włoch, notatkę dot. uposażeń i żołdu żołnierzy włoskich sił zbrojnych, raport o działalności służb specjalnych SFRJ od 31-03 do 15-11-978 r., notatkę dot. zmian w sytuacji kontrwywiadowczej w Belgii, informację dot. rezydentury CIA w ambasadzie USA w Bonn/Bad Godesberg, notatkę dot. ośrodków służb specjalnych USA w Berlinem Zachodnim, zadania dot. rozpracowania sytuacji wywiadowczej w 1979 roku.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1977
Data końcowa: 1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 2602/20012
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 7351, wg. opisu nr 030/79, 08/78
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU Pf 252/73/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników