Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]
Przyporządkowanie
Podzespół: Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990
Seria: Akta ogólne
Podseria: Oddział XII (Studiów Specjalnych)
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 129: Opracowania własne.
Opis: Teczka zawiera m.in. informację o niektórych pododdziałach wywiadu i kontrwywiadu wojskowego USA w krajach Europy Zachodniej (+ załącznik), informację dot. środków technicznych wykorzystywanych przez służby specjalne państw kapitalistycznych, tłumaczenie z j. rosyjskiego dot. CIA [1987 r.], informację o rozwoju sytuacji wywiadowczej w I półroczu 1987 roku, tekst wystąpienia Szefa Pionu Operacyjnego Zarządu II na egzekutywie IC MON w dniu 20-08-1987 r., informacje dot. wsyp wywiadu radzieckiego, wykaz głównych wsyp wywiadowczych niektórych państw UW w 1985 i I połowie 1986 roku, propozycje tez do wystąpienia Szefa Zarządu II w czasie wizyty ministra obrony narodowej (kwiecień-maj 1987 r.), Elementy sytuacji wywiadowczej w niektórych państwach kapitalistycznych [z 14-01-1987 r.], tekst – Dyslokacja organów i jednostek służb specjalnych Wielkiej Brytanii na terenie Londynu, informację dot. badań nad testem genetycznym DNA i jego wykorzystywania przez służby specjalne, Zastosowanie elektronicznej techniki przetwarzania danych w służbach policji Austrii (stan na sierpień 1987 r.), Sytuacja wywiadowcza w strefie Cieśnin Bałtyckich i w Europie Północnej, Zmiany w sytuacji wywiadowczej w niektórych państwach kapitalistycznych w IV kwartale 1986 roku, Ochrona tajemnic wojskowych i państwowych w instytucjach i organizacjach cywilnych we Francji, Elementy sytuacji wywiadowczej w niektórych państwach kapitalistycznych [z 20-02-1986 r.], Zmiany w sytuacji wywiadowczej w państwach kapitalistycznych w III kwartale 1986 r., tekst – III. Metody prowadzenia rozpoznania [fragment podręcznika dot. rozpoznania w siłach zbrojnych NATO], Niektóre aspekty rozwoju sytuacji agenturalnej w państwach kapitalistycznych w I półroczu 1986 r., Zmiany w sytuacji wywiadowczej w niektórych państwach kapitalistycznych [z 02-06-1986 r.], Wybrane aspekty sytuacji wywiadowczej w niektórych państwach kapitalistycznych w I kwartale 1986 r., Ważniejsze zmiany w sytuacji wywiadowczej w niektórych państwach kapitalistycznych w I kwartale 1986 r., Rozszerzone tezy wystąpienia Szefa Zarządu II na posiedzeniu Rady Wojskowej MON 26-09-1986 r., informację dot. przedsięwzięć administracji USA zmierzających do intensyfikacji działalności wywiadowczej i profilaktyki kontrwywiadowczej, Niektóre aspekty i zmiany sytuacji wywiadowczej w Grecji w 1985 roku, informację dot. aktywności pracowników przedstawicielstw państw zachodnich w Polsce w 1985 roku, Rozwój sytuacji wywiadowczej w świecie w II połowie 1985 roku, informację dot. zmiany zasad przekraczania granicy między NRD i Berlinem Zachodnim, notatkę dot. podróży informacyjnych attaches wojskowych z Waszyngtonu i Ottawy, ocenę sytuacji wojskowo-politycznej na świecie w latach 1984-1985 (w j. rosyjskim), Informację dot. sytuacji wywiadowczej w państwach zachodnich [1985 r.], informację dot. niektórych aspektów działalności służb specjalnych Stanów Zjednoczonych w dziedzinie profilaktyki kontrwywiadowczej, informację ws. operacji FBI krypt. Golden State Surplus Store, Niektóre aspekty sytuacji wywiadowczej w RFN w 1984 roku, tekst – Pomoc lekarska w RFN i Berlinie Zachodnim dla obywateli RFN i NRD, informację dot. intensyfikacji działań Centralnej Agencji Wywiadowczej USA, Wybrane elementy sytuacji wywiadowczej w RFN [1984 r.], Niektóre aspekty sytuacji wywiadowczej w głównych państwach kapitalistycznych w 1984 r., tekst – Analiza postanowień i zarządzeń dot. spraw bezpieczeństwa w Bundeswehrze, informacje dot. Polonii w Szwajcarii [brak 1 strony opracowania], kopię pisma kierowanego 13-01-1983 roku do Wydziału X [MSW PRL] dot. działań inwigilacji Polaków przebywających za granicą przez przedstawicieli służb specjalnych USA (1980-1982) oraz demonstracji pod placówkami dyplomatycznymi PRL w USA (1980-1982), informację dot. wybranych aspektów pracy wywiadów zachodnich a działalność ośrodków antypolskich na terenie Szwajcarii, Tezy nt. sytuacja społeczno-polityczna w Polsce (listopad 1983 r.).
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1983
Data końcowa: 1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Fotografia
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 2602/20008
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 7346, wg. opisu nr 040/POXII/89
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU Pf 252/68/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników