Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]
Przyporządkowanie
Podzespół: Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990
Seria: Akta operacyjne
Podseria: Oddział XII (Studiów Specjalnych)
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 34: Materiały dot. sytuacji wywiadowczej (przekazane przez MSW, MSZ, Zarządu Zwiadu WOP) - tom 3.
Opis: Teczka zawiera informacje MSW (głównie Departamentu I): notatkę dot. wzmocnienia przez USA kontroli przepływu amerykańskich technologii przez teren Austrii do krajów Europy Wschodniej, notatkę dot. modernizacji sprzętu policji w Izraelu, notatkę dot. wprowadzenia w Wielkiej Brytanii nowego zarządzenia w zakresie ochrony kontrwywiadowczej instytucji i pracowników państwowych, sprawozdania z działalności Urzędu Ochrony Konstytucji w RFN, notatkę dot. rozpracowania przez FBI w Chicago R. Klemma – pracownika Konsulatu Generalnego PRL w Chicago, informację dot. stanu zagrożenia przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych PRL, notatkę dot. środków bezpieczeństwa podjętych przez rząd RFN w stosunku do urzędników państwowych podróżujących do krajów socjalistycznych, notatkę dot. wzmożonej kontrwywiadowczej ochrony placówek naukowych w USA, inwigilacji obywateli polskich przez jordańską służbę bezpieczeństwa – Munhabarad, notatkę dot. brytyjskiej praktyki wizowej wobec osób kierowanych do pracy w polskich placówkach w Wielkiej Brytanii i kurierów, notatkę dot. procedury administracyjno-socjalnej, obowiązującej obywateli polskich przebywających aktualnie w Berlinie Zachodnim, notatkę dot. ujednolicenia przepisów regulujących procedurę i warunki nadawania obywatelstwa RFN, notatkę dot. amerykańskiej oceny działalności KGB w krajach położonych nad Zatoką Perską, notatkę dot. działań profilaktycznych służb specjalnych RFN wobec byłych obywateli PRL, notatkę dot. penetracji naukowych przez NATO, informację dot. reorganizacji chińskich organów bezpieczeństwa, informację dot. wzmożonej kontroli środowiska polskiego i osób utrzymujących kontakty z Polakami przez szwajcarskie służby specjalne, informację dot. możliwości posiadania paszportów legalizacyjnych przez obywateli francuskiej, informację dot. wewnętrznej organizacji Ambasady RFN w Warszawie, informację dot. współpracy policji austriackiej z australijskim biurem imigracyjnym w Wiedniu, informację o zaostrzeniu reżimu policyjnego w Wielkiej Brytanii, notatkę dot. zainteresowań i działalności kanadyjskich służb specjalnych wobec Ambasady PRL w Ottawie na przykładzie dezertera Sławomira Kowalskiego, informację dot. działalności struktur CIA w RWE/RS, informację dot. możliwości wykorzystania banków do transferu środków finansowych dla celów operacyjnych na terenie USA, informację dot. sytuacji wywiadowczej w Indiach, informację dot. prawdopodobnego spowodowania przez służby specjalne samobójstw naszych obywateli we Francji, informację dot. środków bezpieczeństwa podjętych przez belgijskie MSZ po aferze E. Michiels’a, informację dot. przedsięwzięć kontrwywiadowczych MSW Kuwejtu, notatkę dot. przedsięwzięć USA w zakresie polityki embargowej i działalności korupcyjnej zachodnich firm kapitalistycznych, informację dot. zmian zasad kontroli na GPK w Austrii, notatkę dot. zabezpieczenia Olimpiady w Los Angeles przez FBI, informację dot. niektórych zmian kadrowych w armii tureckiej, informację dot. aresztowań oficerów armii hinduskiej, informację dot. zacieśnienia współpracy służb specjalnych RFN i USA, informację dot. przedsięwzięć amerykańskich służb specjalnych w dziedzinie ochrony przedstawicielstw USA i ich pracowników przed działalnością terrorystyczną, informację dot. zachodnich ocen działalności służb wywiadowczych krajów socjalistycznych, informację dot. pracowników CIA ujawnionych przez kontrwywiad Indii, kopię informacji nt. działalności CIA przeciwko ZSRR i krajów socjalistycznym (nadesłane z CSRS), informację dot. zabezpieczenia kontrwywiadowczego Kwatery Głównej NATO, informację dot. aktualnej sytuacji w indyjskich służbach specjalnych, informację dot. zaostrzenia kontroli osób posiadających dostęp do dokumentów NATO w Hiszpanii, informację dot. systemu kamer telewizyjnych na autostradach w okolicy Londynu, informację dot. nowych paszportów kanadyjskich, informację dot. zagrożenia obywateli KS ze strony służb specjalnych RFN, informację dot. aktywności policji i służb specjalnych Wielkiej Brytanii, informację dot. działalności werbunkowej służb specjalnych USA wśród obywateli KS, informację dot. przedsięwzięć służb specjalnych państw NATO przeciwko samochodom firm spedycyjnych KS, informację dot. metod inwigilacji pracowników placówek dyplomatycznych przez szwedzki kontrwywiad – SAPO, informację dot. niektórych aspektów ochrony tajnych informacji o charakterze wojskowym i wojskowo-politycznym w USA, informację dot. możliwości odbycia krótkoterminowej podróży na Węgry przez obywateli krajów zachodnich odwiedzających Austrię, informację dot. reżimu policyjnego w Kalifornii, informację ws. ograniczeń w poruszaniu się pracowników attachatów wojskowych PRL w państwach urzędowania, informację dot. działalności masonerii polskiej na Zachodzie, informację dot. podstawowych problemów międzynarodowych w ocenie wywiadu indyjskiego, informację dot. inwigilacji pracowników Konsulatu PRL w Malmo przez szwedzkie służby specjalne, informację dot. ochrony informacji NATO oraz zabezpieczenia kontrwywiadowczego zakładów zbrojeniowych w Hiszpanii, informację Departamentu II MSW dot. zabezpieczenia brytyjskich przedstawicielstw za granicą ich personelu przed atakami terrorystycznymi, informację dot. syryjskich służb specjalnych, informację o działalności japońskich służb specjalnych przeciwko KS, informację dot. współdziałania służb specjalnych Francji i USA, informację dot. specyfiki działalności werbunkowej w środowiskach żydowskich, informację dot. działalności biura ankieterskiego RWE „Intora” w Wiedniu, informację dot. prowadzenia przez amerykańskie służby specjalne tzw. akcji pod przykryciem, informację dot. wzmocnienia kontrwywiadowczej kontroli pracowników belgijskiego MSZ, informację dot. zastosowania poligrafu w USA, informację dot. działalności amerykańskich i włoskich służb specjalnych na terenie Watykanu, informację dot. kontrwywiadowczego i antyterrorystycznego zabezpieczenia olimpiady w Los Angeles, informację dot. profilaktycznych działań służb specjalnych USA wobec amerykańskich uczonych, informację dot. aktualnych kierunków działalności i zainteresowań BND wobec Polski, informację dot. tworzenia podstaw prawnych dla wzmocnienia kontrwywiadowczej kontroli przedstawicielstw zagranicznych USA, informację dot. zasad kontaktowania się pracowników placówek USA z obywatelami KS, informację dot. kontrwywiadowczego nadzoru przez FBI firm amerykańskich prowadzących badania w dziedzinie przemysłu rakietowego, informację o współpracy Sri Lanki ze służbami specjalnymi Izraela i Wielkiej Brytanii, informację dot. wzmocnienia systemu kontroli obywateli australijskich, informację dot. powołania Kanadyjskiej Wywiadowczej Służby Bezpieczeństwa, informację Departamentu II MSW dot. agentów CIA – Jacka Jurzaka i Noberta Adamschka, informację dot. komputeryzacji rejestru osób poszukiwanych w Szwajcarii, informację dot. sytuacji w zagranicznych strukturach „Solidarności” (Załącznik: Ważniejsze komitety i biura „Solidarności” na Zachodzie), informację dot. kontrwywiadowczego zabezpieczenia Wiedeńskiego Centrum Międzynarodowego (VIC), notatkę dot. zmiany na stanowisku szefa duńskiej Policyjnej Służby Wywiadowczej (PET); kserokopie protokołów przesłanych przez Naczelną Prokuraturę Wojskową dot. przesłuchania podejrzanego Stanisława Kowalskiego; Notatkę informacyjną MSZ dot. sprawy płka Stroberga, notatkę MSZ dot. Zygmunta Idczakowskiego – b. I Sekretarza Ambasady PRL w Kopenhadze, notatkę z MSZ dot. propozycji reakcji na prowokacje wobec Konsula Generalnego w Lille – T. Zycha, notatkę informacyjną MSZ z rozmowy interwencyjnej z Radcą ds. politycznych Ambasady USA – Markiem Ramee, notatkę MSZ dot. problemu łączenia rodzin, notatkę informacyjną MSZ z rozmowy z Konsulem Generalnym USA – J. Halmo w dniu 23-07-1984 roku, notatkę informacyjną MSZ dot. rozmowy interwencyjnej z Radcą Ministrem Ambasady USA – Davidem Swartem; Informację z PLL LOT dot. zaproszenia p. Roberta Lewandowskiego na imprezę „study tour” w Chicago; kwartalne informacje Zarządu Zwiadu WOP o sytuacji operacyjnej na pograniczu PRL, The programmes of the NATO Science Committee.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1983
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 2602/19999
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 7337, wg. opisu nr 0034
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU Pf 252/59/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników