Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]
Przyporządkowanie
Podzespół: Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990
Seria: Akta ogólne
Podseria: Jednostka Wojskowa nr 2000
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 2: Sprawy koreańskie.
Opis: Teczka zawiera m.in. Sprawozdanie Komisji Inwentaryzacyjnej z przeprowadzonej inwentaryzacji środków podstawowych w Misji Polskiej do KNPN w Korei (z załącznikami), Analizę wydatków oraz wybrane zagadnienia z zakresu spraw administracyjnych i finansowych (załącznik Sprawozdania finansowego z 1983 r.), Notatkę informacyjną nr 4/84 dot. sił zbrojnych obu państw koreańskich na dzień 01-01-1984 r. (według oceny strony południowej), Notatkę informacyjną nr 3/84 dot. amerykańskich pocisków rakietowych powietrze-ziemia, Notatkę informacyjną nr 2/84 dot. budżetu Korei południowej na 1984 rok, Notatkę informacyjną nr 1/84 dot. północnokoreańskiej oceny amerykańskich sił jądrowych przeznaczonych do wojny na terenie Półwyspu Koreańskiego, Wykaz kierownictwa państwowego i wojskowego Korei Południowej, Notatkę informacyjną nr 8/84 dot. ćwiczeń „Team Spirit 84”, Notatkę informacyjną nr 7/84 dot. amerykańskiego krążownika USS „New Jersey” (BB 62), Notatkę informacyjną nr 6/84 dot. amerykańskiego lotniskowca o napędzie jądrowym (CVN-70) USS „Carl Vinson”, Notatkę informacyjną nr 5/84 dot. problem zwalczania antyokrętowych pocisków typu „Cruise”, Informację nt. posiedzeń plenarnych Komisji Nadzorczych Państw Neutralnych i Wojskowej Komisji Rozejmowej w Korei za okres od 07-02 do 15-04-1984 r., Sprawozdanie z pracy Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Misji Polskiej do KNPN w Korei za I półrocze 1984 r., Sprawozdanie z działalności KNPN i WKR w Korei za okres od 15-04 do 15-06-1984 r., protokoły w j. angielskim ze spotkań The Neutral Nations Supervisory Commission (Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych) z 1984 roku, Memorandum Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRL-D wydane w dn. 22-06-1984 r. z okazji 34 Rocznicy wybuchu wojny koreańskiej ( w j. angielskim), Instrukcje Dyżurnego Przedstawicielstwa PRL do KNPN w Korei (załącznik nr 9), Wykaz pełnionych funkcji przez członków Misji PRL do KNPN w Korei za 1983/84 (załącznik nr 10), Zakres uprawnień i obowiązków oficera łączności specjalnej (załącznik nr 7), Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków radiotelegrafisty (załącznik nr 8), Zakres obowiązków kierownika administracyjnego (załącznik nr 5), Zakres obowiązków kierownika kancelarii (załącznik nr 6), Obowiązki i zakres pracy oficera analitycznego Misji Polskiej przy Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei (załącznik nr 4), Zakres uprawnień i obowiązków Sekretarza Misji Polskiej do KNPN w Korei (załącznik nr 3), Zakres uprawnień i obowiązków Zastępcy Szefa Misji Polskiej do KNPN w Korei (załącznik nr 2), Szczegółowy zakres czynności obowiązków i uprawnień Przedstawiciela Szefa Misji (załącznik nr 1), pismo z dn. 10-02-1984 r. dot. Regulaminu Przedstawicielstwa PRL w KNPN w Korei, Notatkę uzupełniającą do sprawozdania kwartalnego z działalności KPN za okres do 1 października br. w sprawie zakłócenia w ostatnich dniach atmosfery wewnątrz KNPN oraz między Dowództwem NZ do WKR a KNPN, Notatkę informacyjną nr 10/84 dot. 34 rocznicy wybuchu wojny koreańskiej, Notatkę informacyjną nr 11/84 dot. amerykańskiego okrętu podwodnego „Ohio” oraz systemu „Trident”, Notatkę informacyjną nr 9/84 dot. rozmieszczenia instytucji i jednostek amerykańskich sił lądowych, Notatkę informacyjną nr 23/84 dot. utworzenia w Korei południowej wspólnego dowództwa dla pododdziałów policji wojskowej, Notatkę informacyjną nr 24/84 dot. formularzy korespondencyjnych używanych w sztabach amerykańskich jednostek w Korei, Notatkę informacyjną nr 19/84 dot. możliwości szybkiego przedstawienia japońskiego przemysłu na produkcję wojenną, Notatkę informacyjną nr 20/84 dot. nowego amerykańskiego karabinu maszynowego, Notatkę informacyjną nr 21/84 dot. utworzenia dwóch nowych amerykańskich lekkich dywizji szybkiego reagowania, Notatkę informacyjną nr 22/84 dot. rządowego projektu budżetu Korei Południowej na 1985 r., Notatkę informacyjną nr 17/84 dot. zbrojeń japońskich trzech rodzajów sił zbrojnych, Notatkę informacyjną nr 18/84 dot. wspólnych ćwiczeń amerykańsko-japońskich jednostek sił lądowych, Notatkę informacyjną nr 16/84 dot. niektórych porównań ekonomicznych obu Korei (według prasy południowokoreańskiej), Notatkę informacyjną dot. zmian personalnych w południowoamerykańskich siłach zbrojnych, Notatkę informacyjną nr 14/84 dot. prób z rurowymi ładunkami wybuchowymi na terenie Korei, Notatkę informacyjną nr 13/84 dot. zorganizowania nowej amerykańskiej jednostki specjalnej „Zielonych Beretów”, Notatkę informacyjną nr 12/84 dot. południowoamerykańskich ćwiczeń „Ulchi Exercise 84”, Notatkę ws. przebiegu obchodów 40. Rocznicy Odrodzenia Polski w Misji Polskiej do KNPN w Korei, Ramowy zakres obowiązków uprawnień i odpowiedzialności pracowników administracyjno-finansowych w Misji Polskiej do KNPN w Korei, Ramowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników administracyjno-finansowych w Misji Polskiej do KNPN w Korei; ponadto rozliczenia wydatków, korespondencję płacowo-budżetową, różne sprawozdania finansowo-administracyjne, zestawienia dot. przekazania mienia wojskowego, protokoły zniszczenia i wybrakowania materiałów i sprzętu, protokoły zdawczo-odbiorcze, notatki dot. bieżących spraw zaopatrzeniowych, organizacyjnych i finansowych Misji Polskiej w Korei.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1984
Data końcowa: 1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 256
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 2602/17524
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 6658/90/5; wg. opisu nr 3/84
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU 359/248
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników