Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]
Przyporządkowanie
Podzespół: Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990
Seria: Akta operacyjne
Podseria: Oddział P
Opis zawartości
Tytuł: Sytuacja wywiadowcza w Zjednoczonej Republice Arabskiej (ZRA) / Arabskiej Republice Egipitu.
Opis: Teczka zawiera m.in. ogólne dane o organizacji i systemie pracy policji w Egipcie, notatki dot. wykrycia, aresztowania i osadzenie izraelskich agentów w ZRA, notatkę dot. działalności wywiadu włoskiego w ZRA, uwagi o sytuacji wywiadowczej w ZRA, notatki dot. pracy KW w czasie oficjalnych spotkań, notatkę dot. penetracji wywiadu Izraela w ZRA, notatkę dot. wsypy siatek szpiegowskich działających na terenie ZRA i pracujących: 3 na rzecz Izraela, 1 na rzecz "zaprzyjaźnionego kraju", notatkę dot. zlikwidowania siatki szpiegowskiej Izraela działającej na terenie Kairu, notatkę dot. zlikwidowania kolejnej siatki szpiegowskiej Izraela operującej na terenie ZRA, metody kontrwywiadu ZRA i zmiana sytuacji mającej wpływ na pracę wywiadowczą, notatkę informacyjną dot. struktury organizacyjnej i zadań wywiadu i kontrwywiadu w ZRA, notatkę dot. likwidacji siatki szpiegowskiej Izraela kierowanej przez inż. Atteya Fahmy Amin Iskandera ps. Tomy, notatkę dot. aresztowania szpiegów izraelskich w ARE, opracowania dot. Gezira Sporting Club, notatkę dot. obowiązkowej służby wojskowej, notatkę dot. wzmożonej działalności organów kontrwywiadu egipskiego, notatkę dot. wzmożonej działalności organów kontrwywiadu egipskiego, notatkę dot. zakupu maszyn matematycznych na potrzeby Arabskiej Republiki Egiptu (ARE), notatkę dot. nielegalnego opuszczenia Polski przez Antoniego Grenda, notatkę dot. wyposażenia policji egipskiej w nowoczesne urządzenia i sprzęt specjalny, notatkę dot. grupy narodowościowej Ormian, notatkę dot. niektórych aspektów sytuacji wywiadowczej w ARE, notatkę dot. aresztowania Libańczyka pod zarzutem pracy na rzecz wywiadu izraelskiego, notatkę dot. niektórych nowych elementów sytuacji wywiadowczej w ARE, notatkę dot. Palestyńczyków przebywających w Kairze, notatkę dot. sytuacji wywiadowczej w Aleksandrii, notatkę dot. zmian w sytuacji wywiadowczej w Egipcie, materiały dot. map Kairu, notatkę dot. niektórych danych o sytuacji wywiadowczej w ARE, notatkę dot. nasycenia środkami technicznymi służb bezpieczeństwa, not. niektórych zmian w sytuacji w wywiadowczej w ARE, schematy dot. wywiadu wojskowego ARE, przepisy dot. obywatelstwa ARE, notatkę dot. zasad przestrzegania tajemnicy państwowej i zabezpieczenia dokumentów tajnych oraz systemów zabezpieczenia tych dokumentów w innych kontyngentach i KG, notatkę dot. organizacji i metod działania wojskowych służb specjalnych ARE, sprawozdania z podróży służbowych, notatkę informacyjną dot. przejazdu z Syrii przez Izrael do Egiptu w dniach 18 - 20-07-1978 r., odpis ze sprawozdania – Odprawy paszportowe i celne, notatkę informacyjną dot. działania środków łączności w Egipcie, Ważniejsze aspekty sytuacji wywiadowczej w ARE, notatkę dot. organizacji wywiadu i kontrwywiadu w ARE, notatkę dot. wsypy radzieckiej na terenie Egiptu, notatkę dot. sytuacji wywiadowczej w Sudanie, notatkę o sytuacji wywiadowczej dot. organizacji i zasad działalności egipskich sił policyjnych w rejonie Aleksandrii, notatkę o sytuacji wywiadowczej Egiptu w 1980 r., notatkę dot. zmian w sytuacji wywiadowczej ARE w 1981 r., notatkę o sytuacji wywiadowczej dot. zmian w sytuacji wywiadowczej ARE na tle zaostrzonych akcji antyopozycyjnych, roczny raport o zmianach w sytuacji wywiadowczej Egiptu, Raport roczny o zmianach sytuacji wywiadowczej w kraju urzędowania za 1984 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1958
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 496
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 2602/17334
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 6613/90/1, wg. opisu nr 00228
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU 00234/1/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników