Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]
Przyporządkowanie
Podzespół: Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990
Seria: Akta operacyjne
Podseria: Oddział S
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 1007: Sytuacja wywiadowcza USA (t. 2)
Opis: Materiały zgromadzone przez Wydział 3 Oddziału II / Wydział 2 Oddziału III / Oddział "S". Teczka zawiera m.in. tekst dot. stanu zabezpieczenia niektórych obiektów wojskowych i przemysłowych w stanach o północno-wschodnim oraz sposoby uzyskiwania informacji o nich, notatki dot. sposobów zabezpieczania tajemnicy państwowej w USA, opis możliwości prowadzenia działalności operacyjnych, różne notatki dot. warunków życia w USA, miejscowych praw, zwyczajów, procedur legalizacji pobytu, fotokopie ankiet personalnych, paszportów i dokumentów tożsamości, opracowanie pt. Zagadnienie campingów na terenie USA w aspekcie sytuacji wywiadowczej, opracowanie pt. Aktualne warunki prowadzenia operacji wywiadowczych w m. Hartford i New Britain, opis miejsc do operacyjnego wykorzystania, materiały dot. możliwości przekraczania granicy i polityki imigracyjnej, tekst dot. dokumentów osobistych USA (w załączonymi oryginałami, fotokopiami i blankietami dokumentów), notatka dot. działalności organizacji i placówek niemieckich w Chicago, sprawozdania z podróży służbowych, notatkę informacyjną o sytuacji wywiadowczej portów wschodniego wybrzeża USA, notatkę dot. możliwości wykorzystania komunikacji miejskiej w Nowym Jorku, notatki o działalności amerykańskich służb specjalnych i policji, notatkę dot. zadania rozpracowania sytuacji agenturalnej i zorganizowania kanału przerzutu na teren USA pracowników kadrowych drogą otrzymywania zaproszeń na pobyt stały, notatkę służbową dot. sytuacji agenturalnej w zakresie otworzenia na terenie Nowego Jorku drobnego przedsiębiorstwa handlowego lub punktu usługowego, notatkę dot. sytuacji agenturalnej w zakresie zakupu sprzętu wywiadowczego, informację dot. Uniwersytetu w Michigan, notatkę dot. możliwości zakupu samochodu w USA.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1956
Data końcowa: 1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Fotografia
  • Fotokopia
Liczba tomów: 1
Liczba kart: 532
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 2602/12761
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 5435/82/2, wg. opisu nr 1004
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU 389/373
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników