Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski
Opis zawartości
Tytuł: Dokumenty dotyczące Podokręgu AK Rzeszów oraz konspiracji antykomunistycznej w Małopolsce w latach 1944-1956.
Opis: II-754 - Odpis skrócony aktu zgonu Karola Świętorzeckiego; II-755/001 - Odpis skrócony aktu zgonu Piusa Izydora Gromowskiego; II-755/002 - Odpis skrócony aktu zgonu Stanisława Kamińskiego; II-755/003 - Odpis skrócony aktu zgonu Adama Michała Pokornego; II-756/001 - Deklaracja członka zwyczajnego Mariana Gołębiewskiego; II-756/002 - Karta informacyjna członka zwyczajnego Mariana Gołębiewskiego; II-756/003 - Dokument dot. zdania sprawowanej funkcji przez obywatela "Andrzeja"; II-756/004/001 - Zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatanów i Osób Represjonowanych uprawniające do ulg i świadczeń Mariana Gołębiewskiego; II-756/004/002 - Książeczka inwalidy wojennego Mariana Gołębiewskiego; II-756/005 - Zaproszenie na uroczystości zorganizowane przez Komitet Honorowy Obchodów 50 rocznicy Powstania Warszawskiego pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy dla Mariana Gołębiewskiego; II-756/006 - Artykuł zatytułowany "Oko w oko z historią - spotkanie z Marianem Gołębiewskim"; II-756/007/001 - Legitymacja "Krzyża Armii Krajowej" Mariana Gołębiewskiego; II-756/007/002 - Legitymacja orderu wojennego "Virtuti Militari" Mariana Gołębiewskiego; II-756/008 - Marian Gołębiewski - Zawiadomienie dot. otrzymanego zaproszenia na uroczystość upamiętniającą 50 Rocznicę Akcji "Burza" oraz Powstania Warszawskiego; II-756/009 - Marian Gołębiewski - Podziękowanie skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy za nadanie "Krzyża Kombatanckiego Orderu Odrodzenia Polski"; II-757/001 - Odpis skrócony aktu zgonu Stanisława Chmielewskiego; II-757/002 - Odpis skrócony aktu zgonu Ryszarda Kornickiego; II-758 - Lista nierozstrzygniętych wniosków na zaświadczenia na Stamdeutschów i Volksdeutschów Inspektoratu Mielec; II-759 - Dokument w j. niemieckim zatytułowany "Todesanzeige!"; II-760/001 - Wyrok WSO w Lublinie dot. Iszkowskiego vel Czerskiego Jerzego, Bukowskiego vel Sadowskiego Henryka, Wróbla Zygmunta, Aleksandrowskiego Konstantego, Olczaka vel Marynowskiego Jerzego, Kondrackiego Walentego; II-760/002 - Fragment książki zatytułowanej "2 kompania Korpusu Kadetów nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego - lipiec 39. Monografia" dot. Jerzego Olczaka; II-761 - Wyrok WSR w Poznaniu dot. Miki Władysława, Cenkiera Tadeusza, Wyszomirskiej Kazimiery; II-762 - Wyrok WSR w Rzeszowie dot. Zabawy Tadeusza, Stępienia Jana, Golika Rudolfa, Skalnego Władysława, Zawadzkiego Wojciecha, Żołędzia Feliksa, Kozłowskiego Kazimierza, Zalewskiej Tadei; II-763 - Wyrok WSR w Rzeszowie dot. Nazara Feliksa; II-764 - Wyrok WSR w Łodzi dot. Skórzewskiego Witolda, Góry Bolesława, Szweda Czesława, Hańczy-Boruty Bolesława, Wolskiego Henryka, Starostki Alfreda; II-765/001 - "Zbyszek" - Doniesienie dot. Zygmunta Bieszczanina; II-765/002 - "Józek" - Meldunek dot. służby konspiracyjnej Nowackiego, Zygmunta Bieszczanina i in.; II-766 - Józef Lib - Wspomnienia z czasów okupacji przesłane do działu historycznego ZBoWiD w Warszawie; II-767/001 - Charakterystyka Zenona Krzekotowskiego; II-767/002 - Nekrolog Zenona Krzekotowskiego; II-768/001 - Deklaracja członkowska ZBoWiD Zdzisława Małeckiego; II-768/002 - Oświadczenie świadka Andrzeja Zagórskiego dot. Zdzisława Małeckiego; II-768/003 - Oświadczenie świadka Andrzeja Małeckiego dot. Zdzisława Małeckiego; II-769 - Nekrolog Jana Bloka; II-770 - Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie Izby Karnej dot. Jana Bloka, Jana Jurkiewicza, Władysława Laska; II-771/001 - II-771/003 - Listy Andrzeja Zagórskiego do Zbigniewa Głowackiego dot. Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK; II-771/004 - Listy Zbigniewa Głowackiego do Andrzeja Zagórskiego; II-771/005 - Deklaracja członkowska dot. przyjęcia do Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK Zbigniewa Głowackiego; II-771/006 - Kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dot. Zbigniewa Głowackiego; II-771/007 - Zbigniew Głowacki - Pismo do Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie dot. zaświadczenia o pobycie w więzieniu Adama Głowackiego; II-772/001 - Odpis skrócony aktu zgonu Henryka Michała Kawalec; II-772/002 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział VIII Karny dot. unieważnienia wyroku WSR w Warszawie z dn. 13 sierpnia 1948 r., dot. Henryka Kawalec; II-773/001 - Tadeusz Łaszczewski - List do Andrzeja Zagórskiego dot. Jana Tatarucha; II-773/002 - Wyrok WSR w Warszawie dot. Jana Tatarucha; II-774 - Dane osobowe Emila Kubler; II-775/001 - Pismo Antoniego Kuźniara do Andrzeja Kostrzewskiego dot. Onufrego Kuźniara; II-775/002 - Fragment artykułu z Biuletynu Informacyjnego Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" dot. Onufrego Kuźniara; II-775/003 - Wypis z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. Wydziału "C" KWMO w Rzeszowie, sporządzony dla potrzeb wniosku pokrzywdzonego Onufrego Kuźniara; II-775/004 - Wypis z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. SB Kraków, sporządzony dla potrzeb wniosku pokrzywdzonego Onufrego Kuźniara; II-775/005 - Postanowienie o wyłączeniu materiałów śledztwa dot. Onufrego Kuźniara; II-775/006 - Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Onufrego Kuźniara; II-775/007 - Akt oskarżenia przeciwko Onufremu Kuźniar; II-775/008 - Dokument zatytułowany "Komendant Podokręgu Rzeszów do Centrali i do komendanta Okręgu Kraków: Postępowanie władz sowieckich"; II-775/009 - Plan realizacji do sprawy krypt. "Bagno"; II-775/010 - Meldunek operacyjny; II-775/011 - "Lot" - Doniesienie dot. Onufrego Kuźniara; II-775/012 - "Gustaw" - Doniesienie dot. "Z".
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1944
Data końcowa: 2003
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 156
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Kr 595/98
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 
Powrót do listy wyników