Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór: ks. Jan Domiński
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór meldunków Komendanta Okręgu AK-AKO Kryptonim "Sarna/Moskwa" ppłk Władysława Liniarskiego pseudonim "Mścisław/Wujek"
Opis: Jednostka zawiera: Raport sabotażowo-dywersyjny za m-c październik 1943 r.; Meldunek nr 582 z dn. 15-10-1944 r. do Komendy Głównej AK w sprawie pobytu Komendanta Okręgu Nowogródek kryptonim „Grzyb” ppłk Janusza Szlaskiego ps. „Prawdzic” na terenie Okręgu „Sarna”; Meldunek nr 586 z dn. 30-10-1944 r. do Komendy Głównej AK dot. aktów represji ze strony NKWD; Meldunek nr 588 z dn. 06-11-1944 r. do Szefa Sztabu Wojska Polskiego gen. Stanisława Kopańskiego w sprawie kłopotów z odszyfrowaniem depesz; Meldunek nr 604 z dn. 06-11-1944 r. do Rządu Polskiego w Londynie dot. aktów represji ze strony NKWD; Rozkaz nr 10 (589) z dn. 10-11-1944 r. dot. wykreślenia z szeregów AK żołnierzy: por. Głuchowski i wachm. Dobosz za wstąpienie do armii Berlinga; Meldunek nr 587 z dn. 11-11-1944 r. Okręgowego Delegata Rządu ps. „Gryf” do Rządu Polskiego w Londynie z wyrazami uznania dla premiera Stanisława Mikołajczyka; Meldunek nr 631 z dn. 11-11-1944 r. do Komendy Głównej AK w sprawie likwidacji stacji 72 i zmian w łączności; Meldunek nr 632 z dn. 03-12-1944 r. do Komendy Głównej w Londynie z prośbą o interwencję u sprzymierzonych w sprawie powstrzymania aktów terroru wojsk sowieckich; Meldunek nr 634 z dn. 12-12-1944 r. do Komendy Głównej w Londynie dot. wywózki 8 tys. aresztowanych mężczyzn do ZSSR i aktów terroru popełnianych przez wojska sowieckie; Meldunek nr 640 z dn. 15-01-1945 r. do Rządu Polskiego w Londynie w sprawie aktów terroru popełnianych przez wojska sowieckie; Meldunek nr 5 z dn. 01-02-1945 r. do Dowódcy AK Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” w sprawie sytuacji na terenie Okręgu; Meldunek nr 641 z dn. 01-02-1945 r. do Rządu Polskiego w Londynie w sprawie wywózek Polaków z Białegostoku, Grodna i terenów pozostałych za linią Curzona; Meldunek nr 2 z dn. 05-02-1945 r. do Dowódcy AK Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” dot. wniosków awansowych i nadania odznaczeń; Radiogram nr 5 z dn. 14-02-1945 r. do Komendy Głównej AK kryptonim „Kongo” dot. szyfrów znanych w Okręgu „Sarna”; Szyfrogram nr 11 z dn. 15-02-1945 r. do Dowódcy AK Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” dot. decyzji w sprawie dalszych działań podjętych po rozwiązaniu Armii Krajowej; Meldunek nr 7 z dn. 21-02-1945 r. do Komendanta Głównego AK z wyrazami uznania dla premiera Tomasza Arciszewskiego; Meldunek nr 8 z dn. 22-02-1945 r. do Komendanta Głównego AK w sprawie sytuacji w terenie; Meldunek nr 9 z dn. 24-02-1945 r. do Komendy Głównej AK kryptonim „Kongo” w sprawie problemów z łącznością; Meldunek nr 21 z dn. 25-02-1945 r. do Komendy Głównej AK dot. terminów nawiązywania łączności; Meldunek nr 10 z dn. 19-03-1945 r. do Komendy Głównej AK kryptonim „Kongo” w sprawie przeszkolenia szyfrantki; Radiogram alarmowy nr 38 z dn. 19-03-1945 r. do Naczelnego Wodza w Londynie w sprawie aktów terroru popełnianych przez wojska sowieckie i armię Berlinga; Meldunek z dn. 02-04-1945 r. do Dowódcy AK Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” w sprawie braku pokwitowań odbioru meldunków i rozkazów z Komendy Głównej; Meldunek nr 48 z dn. 04-04-1945 r. do Dowódcy AK Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” w sprawie braku pokwitowań odbioru meldunków i rozkazów z Komendy Głównej; Meldunek nr 51 z dn. 12-04-1945 r. do Dowódcy AK aktów terroru popełnianych przez NKWD i milicję; Meldunek nr 63 z dn. 25-04-1945 r. do Dowódcy AK w sprawie funkcjonowania organizacji Okręgu; Meldunek nr 64 z dn. 25-04-1945 r. do Dowódcy AK w sprawie podrywania autorytetu Komendanta Okręgu i rozsiewanie przez łączniczkę „Prawdzica” – „Kotkę”; Radiogram nr 70 z dn. 01-05-1945 r. do Komendy Głównej AK kryptonim „Murzyn” – pokwitowanie odbioru depesz; Radiogram nr 71 z dn. 01-05-1945 r. do Komendy Głównej AK kryptonim „Murzyn” w sprawie problemów z rozszyfrowaniem depesz; Radiogram nr 72 z dn. 01-05-1945 r. do Komendy Głównej AK kryptonim „Murzyn” w sprawie parametrów łączności; Rozkaz nr 82 z dn. 01-05-1945 r. Przewodnika Okręgu AKO ppłk Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” do przewodników rejonowych i obwodowych w sprawie zaostrzenia rygorów konspiracji; Radiogram nr 85 z dn. 03-05-1945 r. do Rządu Polskiego w Londynie w sprawie aktów represji popełnianych przez NKWD i UB; Rozkaz z dn. 04-05-1945 r. Przewodnika Okręgu AKO ppłk Władysława Liniarskiego ps. „Wujek” do Przewodnika Rejonu „C” mjr. Franciszka Szabuni ps. „Zemsta” w sprawie postępowania na wypadek pacyfikacji terenu przez NKWD i PKWN; Rozkaz z dn. 12-05-1945 r. Przewodnika Okręgu AKO ppłk Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” do Przewodnika Rejonu „C” mjr. Franciszka Szabuni ps. „Zemsta”, Przewodnika Obwodu nr 5 kpt. Bronisława Jasińskiego ps. „Komar” i Przewodnika Obwodu nr 6 kpt. Mieczysława Ostrowskiego ps. „Kropidło” w sprawie meldowania o aktach terroru popełnionych przez NKWD i MO; Radiogram nr 96 z dn. 12-05-1945 r. do gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” Naczelnego Wodza w Londynie w sprawie pacyfikacji wsi Moczydły i Kuczyn dokonanych przez NKWD i MO; Meldunek alarmowy nr 1 z dn. 14-05-1945 r. Przewodnika Obwodu nr 3 kpt. Ferdynanda Tokarzewskiego ps. „Kruk” w sprawie bombardowań lotniczych i ostrzału artyleryjskiego wsi i lasów w pow. Łomża; Radiogram alarmowy nr 97 z dn. 15-05-1945 r. do gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” Naczelnego Wodza w Londynie w sprawie bombardowań lotniczych i ostrzału artyleryjskiego wsi i lasów oraz aktów terroru popełnianych przez NKWD i MO; Radiogram alarmowy nr 98 z dn. 17-05-1945 r. do gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” Naczelnego Wodza w Londynie w sprawie pacyfikacji wsi: Wiśniówek, Jabłonka, Uszyńskie, Kołaki, Dąb, Czarnowo-Undy i Skarzyn; Radiogram alarmowy nr 101 z dn. 21-05-1945 r. do Rządu Polskiego w Londynie w sprawie aktów terroru popełnianych przez NKWD i MO; Raport sabotażowo-dywersyjny za miesiąc czerwiec z dn. 28-06-1945 r. Przewodnika Obwodu nr 3 kpt. Ferdynanda Tokarzewskiego ps. „Kruk”; strona nr 6 raportu Komendanta Okręgu AK Krypt. „Sarna” (brak daty)
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1943
Data końcowa: 1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 54
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 526/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników