Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski
Opis zawartości
Tytuł: Afisze i zarządzenia z lat 1939-1944.
Opis: II-454/001 - Ogłoszenie zarządu miasta dotyczące porządku publicznego; II-454/002 - Zarządzenie dotyczące Ubezpieczalni Społecznej w Jarosławiu; II-454/003 - Informacja dot. wpisów do oddziałów handlowych i rzemieślniczych Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Przeworsku; II-454/004 - Obwieszczenie dot. oddania radioodbiorników do wojskowej komendy miasta; II-454/005 - Obwieszczenie dot. podwyższenia ubezpieczeń; II-454/006 - Odezwa, nakaz skierowany do urzędników Policji Polskiej i oficerów Policji Polskiej, którzy w dniu 1 września 1939 r. pełnili służbę, aby zgłosili się do Urzędów Policji Niemieckiej lub Starostw Niemieckich; II-454/007 - Proklamacja Gubernatora Generalnego; II-454/008 - Ogłoszenie dot. nakazu wywieszenia cenników w sklepach; II-454/009 - Zarządzenie dot. przedsiębiorstw przewozowych; II-454/010 - Zarządzenie dot. cen artykułów codziennego użytku; II-454/011 - Ogłoszenie o wznowieniu czynności przez Komunalną Kasę Oszczędności; II-454/012 - Obwieszczenie o dostarczaniu środków płatniczych opiewających na marki niemieckie i innych dewiz; II-454/013 - Obwieszczenie dot. decyzji w sprawie zagospodarowania wszystkich obszarów leśnych; II-454/014 - Zarządzenie nakazujące właścicielom wszystkich pojazdów mechanicznych doprowadzenie ich do Starostwa do dnia 25.11.1939 r.; II-454/015 - Obwieszczenie dot. niszczenia przewodów telefonicznych, telegraficznych i innych oraz kar z tym związanych; II-454/016 - Kundmachung; II-454/017 - Rozporządzenie dot. znamionowania żydów w okręgu Kraków; II-454/018 - Obwieszczenie dot. skazania na karę śmierci mieszkańców Starej Miłosnej (Stefana Umińskiego, Józefa Sedziala, Stanisława Barańskiego, Władysława Sarniewicza, Stefana Szymańskiego); II-454/019 - Feliks Młynarski - Odezwa zatytułowana "Do Polaków!", dot. sytuacji gospodarczej w kraju; II-454/020 - Rozporządzenie o złożeniu do depozytu biletów Banku Polskiego opiewających na 500 i 100 złotych, będących w obiegu w Generalnym Gubernatorstwie; II-454/021 - Zarządzenie w sprawie wezwania do pracy na roli w Niemczech; II-454/022 - Rozporządzenie w sprawie lichwiarstwa i cen maksymalnych; II-454/023 - Odezwa do Polaków, wzywająca do zgłaszania się do pracy w Niemczech; II-454/024 - Verordnung; II-454/025 - Ogłoszenie dotyczące podatków; II-454/026 - Obwieszczenie w sprawie składania zeznań dla wymiaru podatku obrotowego za rok podatkowy 1939 i podatku dochodowego na rok podatkowy 1940; II-454/027 - Ogłoszenie, Powrót uchodźców na teren Sowiecki; II-454/028 - Obwieszczenie dot. osób skazanych na karę śmierci; II-454/029 - Obwieszczenie dot. osób skazanych na karę śmierci; II-454/030 - Obwieszczenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dot. zaległych składek; II-454/031 - Obwieszczenie do wszystkich mieszkańców gromady; II-454/032 - Zarządzenie; II-454/033 - Obwieszczenie dot. zamachów dokonanych w nocy dnia 06.04.1944 r. na linie kolejowe; II-454/034 - Rozporządzenie w sprawie ochrony lasów i zwierzyny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 13 kwietnia 1940 r.; II-454/035 - Obwieszczenie dot. zaopatrzenia ludności w produkty żywnościowe; II-454/036 - Obwieszczenie o poborze opłat na rzecz Funduszu Pracy; II-454/037 - Obwieszczenie dot. napaści w dniu 31.03.1944 r. w Radymnie na ukraińskich urzędników policji; II-454/038 - Ogłoszenie nr 2 o wznowieniu działalności przez Państwowy Bank Rolny; II-454/039 - Zarządzenie dot. zwalczania kradzieży polowych; II-454/040 - Ogłoszenie dot. rybactwa; II-454/041 - Obwieszczenie dot. osób rozstrzelanych za napady w Łańcucie i Jarosławiu na członków Armii niemieckiej; II-454/042 - Obwieszczenie dot. połączenia wszystkich przedsiębiorstw transportowych w Zrzeszenie Przedsiębiorców Transportowych; II-454/043 - Odezwa do ludności wiejskiej w Generalnym Gubernatorstwie dot. odbudowy zniszczonej przez wojnę gospodarki; II-454/044 - Ogłoszenie dot. zwalczania czerwonki; II-454/045 - Rozporządzenie o obowiązku meldowania się oficerów polskich; II-454/046 - Obwieszczenie dot. osób na których został wykonany wyrok śmierci i osób, które przewidziane są do ułaskawienia; II-454/047 - Obwieszczenie w sprawie doręczania orzeczeń podatkowych i przesyłek pocztowych przez Niemiecką Pocztę Wschodu; II-454/048 - Zarządzenie co do ograniczenia pobytu żydów w okręgu Starostwa Okręgowego Jarosław począwszy od 13 sierpnia 1940 r.; II-454/049 - Rozporządzenie o rejestracji rowerów; II-454/050 - Ogłoszenie dot. aresztowania członków komisji wymiarowych; II-454/051 - Obwieszczenie dot. głównego przeglądu prywatnych ogierów; II-454/052 - Obwieszczenie dot. rejestracji rzemieślników w Dystrykcie krakowskim; II-454/053 - Ogłoszenie dot. warunków wysyłki odzieży dla robotników pracujących w Niemczech; II-454/054/001 - Zarządzenie nr 10 Kierownika Wydziału Dewiz przy Urzędzie Generalnego Gubernatora z dnia 15 września 1940 r.; II-454/054/002 - Ogłoszenie nr 1 Dyrygenta Banku Emisyjnego w Polsce do zarządzenia nr 10 Kierownika Wydziału Dewiz przy Urzędzie Generalnego Gubernatora z dnia 15 września 1940 r.; II-454/055 - Ogłoszenie dot. ogierów w powiatach dystryktu krakowskiego; II-454/056 - Aufruf! Tretet ein in die deutsche Gemeinschaft!; II-454/057 - Niemieckie wezwanie do obywateli i obywatelek Generalnego Gubernatorstwa dot. walki z Rosją; II-454/058 - Rozporządzenie dot. ograniczeń pobytu dla żydów w obrębie Starostwa powiatowego Jarosław; II-454/059 - Rozporządzenie policyjne dot. ujęcia i świadczeń rowerów w Generalnym Gubernatorstwie z dn. 28 lipca 1942 r.; II-454/060 - Przemówienie Führera; II-454/061 - Zarządzenie o stosownym zachowaniu względem przepisów o obronie przeciwlotniczej i o obowiązku pełnienia służby przeciwlotniczej w Okręgu krakowskim; II-454/062 - Volksdeutsche Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren haben sich zum Selbstschutz; II-454/063 - Plakat propagandowy; II-454/064 - Gazeta ścienna "Nowiny" dla polskiej wsi, nr 7; II-454/065 - Gazeta ścienna "Nowiny" dla polskiej wsi; II-454/066 - Ścienna gazeta dla polskiej wsi, nr 3; II-454/067 - Ulotka dot. stonki ziemniaczanej; II-454/068 - Obwieszczenie dot. rozstrzelania osób za zamordowanie Porucznika Żandarmerii Hahna; II-454/069 - Obwieszczenie dot. osób skazanych na karę śmierci; II-454/070 - Obwieszczenie dot. mordu z 19.01.1944 r. w Pełkiniach, dokonanego na urzędniku Niemieckiej Policji Lachmanna i urzędniku Polskiej Policji Leciejewskim; II-454/071 - Obwieszczenie dot. mordu dokonanego w dn. 29.02.1944 r. na osobie Jana Wojnarowicza w Łańcucie.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1939
Data końcowa: 1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Fotokopia
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Kr 595/39
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 
Powrót do listy wyników