Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Stanisław Szalpuk
Opis zawartości
Tytuł: Teczka zawierająca materiały związane z działalnością Rady Uczelnianej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie (RU PRON US) Pismo Rady Uczelnianej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Uniwersytetu Szczecińskiego do Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące wykonania szkła pod tabliczki, Szczecin, 16.09.1985 r.; Pismo RU PRON US do Kierownika Działu Gospodarczego dotyczące zamontowania gablot, Szczecin, 02.12.1985 r.; Pismo RU PRON US do Sekretarza Generalnego PRON dr Jerzego Jaskierni, zaproszenie do Szczecina, Szczecin, 24.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Kazimierza Jaskota dotyczące punktu sprzedaży wydawnictw dydaktycznych i naukowych, Szczecin, 29.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Kazimierza Jaskota, Szczecin dotyczące pomieszczeń socjalnych dla nauczycieli akademickich, 29.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Rady Miejskiej PRON w Szczecinie zawierające plan działalności na rok bieżący, Szczecin, 31.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Przewodniczącego RU PRON Filii Akademii Muzycznej w Szczecinie planu działania na rok bieżący, Szczecin, 31.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Przewodniczącego RU PRON Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin plan działania na rok bieżący, 31.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Przewodniczącego RU PRON Politechniki Szczecińskiej planu działania na rok bieżący, Szczecin, 31.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Przewodniczącego RU PRON Akademii Rolniczej planu działania na rok bieżący, Szczecin, 31.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Przewodniczącego RU PRON Akademii Medycznej planu działania na rok bieżący, Szczecin, 31.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego mgr Władysław Żukowskiego dotyczące zakupów w bufetach uczelnianych, Szczecin, 31.01.1986 r.; Pismo RU PRON US do Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Szczecinie dotyczące spotkania posłów z pracownikami uniwersytetu, Szczecin, 03.02.1986 r.; Protokół z zebrania mieszkańców Hotelu Asystenta przy ul. Jedności Narodowej 31, Szczecin, 03.02.1986 r. ; Pismo RU PRON US do Przewodniczącego RU PRON dotyczące sprawozdania za lata 1985 – 1986, Szczecin 22.09.1986 r.; Podanie o usunięcie usterek technicznych Rady Mieszkańców Hotelu Asystenta US Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 20.10.1986 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Administracyjnego US dotyczące uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego, Szczecin, 29.12.1986 r.; Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego PRON w Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin, 08.01.1987 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury Zamek Książąt Pomorskich dotyczące organizacji imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 30.03.1987 r.; Pismo RU PRON US do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Kazimierza Jaskota dotyczące objęcia honorowego patronatu nad imprezą z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 30.03.1987 r.; Pismo RU PRON US do Redakcji Kuriera Szczecińskiego dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 30.03.1987 r.; Pismo RU PRON US do Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 30.03.1987 r.; Pismo RU PRON US do Redakcji Głosu Szczecińskiego dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 30.03.1987 r.; Pismo RU PRON US do Redakcji Tygodnika „Morze i Ziemia” dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 30.03.1987 r.; Pismo RU PRON US do Kwestora Uniwersytetu szczecińskiego dotyczące wydzielenia subkonta do gromadzenia środków pieniężnych na Narodowy Czyn Pomocy Szkole, Szczecin, 31.03.1987 r.; Pismo RU PRON US do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo Młynarskiego „PZZ” w Chociwlu dotyczące ufundowania fantu rzeczowego na aukcje w ramach imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 07.04.1987 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 21.04.1987 r.; Pismo RU PRON US do Przewodniczącego Rady Miejskiej PRON Edwarda Pustelnika dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 21.04.1987 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 07.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Prezesa Zarządu Okręgu Związku Artystów Rzeźbiarzy mgr Stanisław Biżek dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 08.05.1987 r. ; Pismo RU PRON US do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików mgr Stanisław Janowski dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 08.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. H. Mierzejewskiego dr Czesława Plewki dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 08.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Kierownika Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Szczecinie dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 12.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do PAŃSTWOWEGO Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantin Brancusi w Szczecinie dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 12.05.1987 r.; Nie zatytułowane pismo dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin 12.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Wojewody Szczecińskiego Stanisława Malca dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Szczecinie Jerzego Piaseckiego dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Tadeusza Stadniczenko przewodniczącego WK SD dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Stanisława Marcinkowskiego Sekretarza ds. Nauki KW PZPR dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Kazimierza Wenty Kierownika Wydziału Nauki KW PZPR w dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Kazimierza Jaskota Rektora US dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON do Jerzego Golińskiego Przewodniczącego Oddziału Wojskowego „PAX” dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Szczecinie dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Stanisława Miśkiewicza I Sekretarza KW PZPR dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Jacka Piechoty Komendanta Zachodniopomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Prezesa WK ZSL Ryszarda Szunke dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 13.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Kuratora Oświaty i Wychowania prof. Waldemara Grzywacza Przewodniczącego Rady Narodowej PRON dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 14.05.1987 r.; Prośba Prezesa Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Szczecinie dotycząca zorganizowanie wśród artystów malarzy i grafików zbiórki prac przeznaczonych na aukcję w ramach imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin 14.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania doc. Jerzego Malinowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 16.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do mgr Stanisława Orłowskiego Kuratora Oświaty i Wychowania, Szczecin dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, 18.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego nr 2 al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 18.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Kuratora Oświaty i Wychowania mgr Stanisława Orłowskiego dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 19.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Prorektora ds. Nauczania doc. Igora Jagniszczaka Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 19.05.1987 r.; Pismo Dyrektora Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Kołbacz do RU PRON Szczecin dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Kołbacz, 19.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania doc. Zygmunta Mayera Politechniki Szczecińskiej dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 19.05.1987 r.; Pisma RU PRON US do „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywcza w Szczecinie dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 22.05.1987 r.; Pisma RU PRON US do „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywcza w Szczecinie dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie, Szczecin, 22.05.1987 r.; Protokół konieczności, Szczecin 27.05.1987 r.; Pismo RU PRON US do Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej. Zakład Mleczarski w Kamieniu Pomorskim dotyczące imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie; druga strona dokumentu dotyczącego imprezy z cyklu Niedziela w Zamku pod hasłem Szkoła Sobie organizowanej przez RU PRON US; lista osób zaproszonych do udziału w imprezie „Wszystko dla Szkoły”; brudnopis Listy osób zaproszonych do udziału w imprezie „Wszystko dla Szkoły”; Umowa w sprawie zlecenia prowadzenia konferansjerki podczas imprezy „Niedziela w Zamku” pod hasłem „Wszystko dla Szkoły”.; Kopia Umowy w sprawie zlecenia prowadzenia konferansjerki podczas imprezy „Niedziela w Zamku” pod hasłem „Wszystko dla Szkoły”.; Notatka wyjaśniająca na temat rozmów przeprowadzonych w sprawie realizacji postanowień Komisji Stołówkowej sporządzona na polecenie RU PRON US, Szczecin, 09.10.1987 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Administracyjnego US dotyczące zamontowania gablot, Szczecin, 27.10.1987 r.; Pismo RU PRON US do Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej wydania dwóch ryz papieru maszynowego, Szczecin, 27.10.1987 r.; Pismo do dr Edwarda Radeckiego, zaproszenie na spotkanie uczelnianych ogniw PRON, Szczecin, 01.12.1987 r.; Pismo RU PRON US do Biura Rady Miejskiej PRON w Szczecinie zawierające Uwagi, postulaty i wnioski zgłoszone w toku działalności Uczelnianego Obywatelskiego Komitetu ds. referendum US, Szczecin, 11.12.1987 r.; Zaproszenie na środowiskowe spotkanie pracowników i studentów uczelni Szczecina przesłane do posła Stanisław Miśkiewicza, Szczecin, 21.12.1987 r.; Pismo RU PRON Uniwersytetu Szczecińskiego do RU PRON Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie dotyczące środowiskowego spotkania z posłami województwa szczecińskiego, Szczecin, 22.12.1987 r.; Zaproszenie na środowiskowe spotkanie z posłami województwa szczecińskiego przesłane do Rektora Politechniki Szczecińskiej prof. Władysława Nowaka, Szczecin, 22.12.1987 r. Pismo do Przewodniczącego Wojskowej Komisji ds. Odznaczeń w Szczecinie dotyczące nadania Złotego Krzyża Zasługi, Szczecin, 28.12.1987 r.; Pismo RU PRON US do Międzywydziałowego Zakładu Nowych Technik Nauczania US dr Kazimierz Wenta dotyczące nagłośnienia auli na Wydziale Matematyczno Fizyczno Chemicznym, Szczecin, 28.12.1987 r.; Pismo RU PRON US do Dyrektora Administracyjnego US mgr Kazimierz Siminik dotyczące rezerwacji Sali nr 109, 28.12.1987 r.; Pismo Rady Miejski PRON w Szczecinie do RU PRON US przy Uniwersytecie Szczeciński dotyczące funduszy dla Narodowego Czynu Pomocy Szkole, Szczecin, 13.03.1988 r.; Pismo Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Kazimierza Jaskota do Przewodniczącego RU PRON US dr Edwarda Radeckiego dotyczące premii, Szczecin, 14.04.1988 r.; Protokół, 15.04.1988 r.; Pismo RU PRON US do doc. Ryszarda Leśniewicza Dziekana Wydziału Matematyczno Fizyczno Chemicznego. Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące organizacji kiermaszu książek, Szczecin, 10.10.1988 r.; Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości, Szczecin, 10.11.1988 r.; Protokół z zebrania, Szczecin, 13.02.1989 r.; Protokół z zebrania, Szczecin, 17.03.1989 r.; Brudnopis pisma RU PRON US dotyczące spotkania z przedstawicielami Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim i Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 21.03.1989 r.; Brudnopis pisma RU PRON US do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Kazimierza Jaskota dotyczące płac pracowników szkół wyższych, Szczecin, 21.03.1989 r.; Protokół z zebrania, Szczecin, 31.03.1989 r.; Protokół z dnia 18.12.1989 r.; Plan pracy Rady Miejskiej PRON w Szczecinie i Prezydium Rady Miejskiej PRON w Szczecinie na pierwszy półrocze 1989 r.; Pismo do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Tadeusza Wierzbickiego dotyczące zakończenia działalności RU PRON US, Szczecin, 05.02.1990 r.; Brudnopis pisma do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Tadeusza Wierzbickiego zakończenia działalności RU PRON US; Brudnopis Informacja o działalności RU PRON US w okresie od 01.10.1985 r. do 31.01.1990 r.; Ręcznie napisane protokoły: Protokół z zebrania zarządu z dnia 09.05.1985 r.; Protokół z zebrania zarządu z dnia 31.05.1985 r.; Protokół z zebrania z dnia 01.07.1985 r.; Protokół z dnia 04.10.1985 r.; Protokół z dnia 10.01.0986 r.; Protokół z dnia 08.04.1986 r. Protokół z posiedzenia środowiskowego RU PRON uczelni szczecińskich z dnia 22.04.1986 r.; Protokół z zebrania RU PRON US z dnia 12.11.1986 r.; Protokół z zebrania RU PRON US z dnia 08.12.1986 r.; Protokół z zebrania RU PRON US z dnia 05.01.1987 r.; Informacja o działalności RU PRON US w okresie od 01.10.1985 r. do 31.01.1990 r.; Ankiete; cztery kartki odręcznych notatek; dwa proporczyki PRON; trzy niewypełnione zaproszenia Rady PRON; jedna tektura o treści „PRON Impreza Szkoła Sobie”
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 152
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 424/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony