Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni 1980-1989
Przyporządkowanie
Seria: Zarząd Polityczny
Podseria: Materiały administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Zarządzenie nr 1/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 04-02-1980 r. w sprawie zorganizowania specjalistycznego szkolenia kursowego oraz sesji egzaminacyjnej w zakresie obsługi aparatów projekcyjnych na taśmę 16 mm dla podchorążych IV rocznika Plutonu Politycznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni w terminie od 07-02-1980 r. do 04-04-1980 r. Rozkaz nr 2/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 05-02-1980 r. w sprawie wyróżnienia uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej w jednostkach Marynarki Wojennej. Rozkaz nr 3 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 07-02-1980 r. w sprawie wyróżnienia pracownika cywilnego Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej. Wytyczne nr 4 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 07-02-1980 r. w sprawie działalności partyjno-politycznej w Marynarce Wojennej w kampanii wyborczej do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego. Zarządzenie nr 5 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 20-02-1980 r. w sprawie zakresu działania i składu komisji koordynacyjnych dla organizacji i instytucji społecznych w Marynarce Wojennej. Zarządzenie nr 6 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 29-02-1980 r. w sprawie organizacji eliminacji II Ogólnowojskowej Olimpiady czytelniczej na szczeblu Marynarki Wojennej. Rozkaz nr 7 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 29-02-1980 r. w sprawie wyznaczenia komisji do zniszczenia nieaktualnych dokumentów o gryfie „Tajne specjalnego znaczenia”. Zarządzenie nr 8/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 29-01-1980 r. w sprawie przyjęcia do druku materiałów szkoleniowych dla marynarzy i podoficerów służby zasadniczej. Zarządzenie nr 9 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 12-03-1980 r. w sprawie przeprowadzenia IX i X Olimpiady Wiedzy Społeczno-Politycznej w Marynarce Wojennej. Zarządzenie nr 10 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 17-03-1980 r. w sprawie wyróżnienia członków komisji przeprowadzającej kontrolę roczną stanu faktycznego dokumentów jawnych i niejawnych w kancelarii Zarządu Politycznego, a także personelu kancelarii. Zarządzenie nr 11 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 20-03-1980 r. w sprawie wyróżnienia oficera Wydziału Politycznego Jednostek Specjalnych Marynarki Wojennej. Zarządzenie nr 12 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 05-04-1980 r. w sprawie przeprowadzenia w jednostkach Marynarki Wojennej konkursu ze znajomości tradycji i dnia dzisiejszego Marynarki Wojennej. Zarządzenie nr 13 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 08-04-1980 r. w sprawie przyznania zapomogi marynarzowi. Rozkaz nr 14/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 15-04-1980 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”. Zarządzenie nr 15/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 16-04-1980 r. w sprawie wyznaczenia nieetatowego kierownika filii Ośrodka Kształcenia Ideologicznego Marynarki Wojennej. Rozkaz nr 16/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 17-04-1980 r. w sprawie wyróżnienia członkiń Zarządu Koła Organizacji Rodzin Wojskowych za działalność społeczno-polityczną. Zarządzenie nr 17 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 07-05-1980 r. w sprawie nadania klas kwalifikacyjnych artystycznych specjalności wojskowych. Zarządzenie nr 18 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 20-05-1980 r. w sprawie przeprowadzenia podróży wojskowo-historycznej szlakiem 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego. Zarządzenie nr 19 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 12-06-1980 r. w sprawie wyróżnienia kadry zawodowej i pracowników cywilnych za osiągnięcia w dziedzinie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowo-finansowej aparatu politycznego Marynarki Wojennej. Rozkaz nr 20/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 09-07-1980 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”. Zarządzenie nr 21 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 14-07-1980 r. w sprawie wyróżnienia chorążego Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej. Zarządzenie nr 22 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 28-08-1980 r. w sprawie przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej na klasowych specjalistów wojskowych – kinooperatorów aparatu kulturalno-oświatowego. Rozkaz nr 23 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 02-09-1980 w sprawie wyróżnienia uczestników finału konkursu „Tradycja i dzień dzisiejszy Marynarki Wojennej”. Zarządzenie nr 24 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 17-09-1980 r. w sprawie przyznania zapomogi dla marynarza. Zarządzenie nr 25 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 17-09-1980 r. w sprawie ogłoszenia szkody w mieniu wojskowym i postępowania wyjaśniającego. Zarządzenie nr 26 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 26-09-1980 r. w sprawie zniszczenia komisyjnego nieaktualnych dokumentów niejawnych i jawnych w Zarządzie Politycznym Marynarki Wojennej. Rozkaz nr 27 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych w sprawie wyróżnienia oficera Komitetu PZPR Marynarki Wojennej. Rozkaz nr 28/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 09-10-1980 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”. Zarządzenie nr 29 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 05-11-1980 r. w sprawie działalności Nieetatowej Pracowni Plastycznej Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej. Zarządzenie nr 30 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 16-12-1980 r. w sprawie wyznaczenia komisji kontroli rocznej przestrzegania „Przepisów o ochronie tajemnicy” i obiegu dokumentów w Zarządzie Politycznym Marynarki Wojennej oraz podległych jednostkach. Rozkaz nr 31/Polit. zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 22-12-1980 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1980
Data końcowa: 1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 95
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 593/143
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 5/1980
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): 3941/90/28
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników