Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podserii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnowie [1975] 1983-1990
Podzespół: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Tarnowie 1975-1983
Seria: Materiały administracyjne Służby Bezpieczeństwa
Podseria: Wydział II
Informacje o podserii
Charakterystyka archiwalna: Wydział II realizował zadania operacyjne polegające na przeciwdziałaniu pracy wywiadowczej prowadzonej przez służby specjalne obcych państw. Struktura wewnętrzna wydziału zmieniała się na przestrzeni lat. W 1975 r. w ramach wydziału utworzono trzy sekcje. W 1984 r. sekcji było cztery. Sekcja I zajmowała się zwalczaniem działalności wywiadów m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i ChRL. Sekcja II zajmowała się zwalczaniem wywiadów RFN i Austrii. Do zadań Sekcji III należało m.in. kontrwywiadowcza ochrona obiektów strategiczno-obronnych i instytucji związanych z geodezją i kartografią, zabezpieczenie krótkofalarstwa i polskiego transportu międzynarodowego oraz kontrola dyplomatów państw zachodnich przebywających na terenie województwa. Najważniejszymi zadaniami Sekcji IV była m.in. kontrola zachodnich korespondentów i dziennikarzy przebywających na terenie województwa, uciekinierów, osób powracających do kraju po przedłużonym pobycie w państwach zachodnich oraz obywateli PRL posiadających paszporty konsularne, kontrwywiadowcza ochrona i kontrola polskich biur podróży i przedsiębiorstw polonijnych oraz ujawnianie i rozpracowywanie uczestników międzynarodowej wymiany osobowej podejrzanych o związki z obcymi służbami specjalnymi lub opozycją w kraju. W związku z likwidacją Sekcji „W” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego, Rozkazem Organizacyjnym nr 05/TA/89 z dnia 16 czerwca 1989 r. Szef WUSW włączył do Wydziału II „Grupę ds. obrotu komunikacji” (sprzęt, wyposażenie i środki finansowe przekazano z byłego Wydziału WZO).