Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podzespołu
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnowie [1975] 1983-1990
Podzespół: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Tarnowie 1975-1983
Daty dokumentów w podzespole
Data początkowa: 1975
Data końcowa: 1983
Informacje o podzespole
Charakterystyka archiwalna: W wyniku reformy zmieniającej podział administracyjny Polski z dniem 1 czerwca 1975 r. Tarnów stał się siedzibą władz nowoutworzonego województwa tarnowskiego (Dz. U. Nr 16, poz. 91). Wtedy również rozpoczęła swoją działalność Komenda Wojewódzka MO w Tarnowie, będąca podstawową jednostką MSW na szczeblu wojewódzkim. W skład kierownictwa wchodził komendant wraz z kilkoma zastępcami, m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego ds. SB odpowiedzialny za wojewódzką strukturę Służby Bezpieczeństwa i zastępca komendanta wojewódzkiego ds. MO odpowiedzialny za wojewódzką strukturę Milicji Obywatelskie. Do grona kierownictwa KWMO należeli również: zastępca komendanta wojewódzkiego ds. administracyjno-gospodarczych oraz zastępca komendanta wojewódzkiego ds. polityczno-wychowawczych (od listopada 1981 r.). Funkcję organu doradczego kierownictwa pełnił starszy inspektor przy zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB (od 1990 r. Inspektorat I), który był odpowiedzialny za szkolenie, opracowywanie instrukcji oraz planów bieżącej działalności służby, a także zajmował się realizowaniem zadań zleconych przez Departament I MSW (wywiad). Zadaniem Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego (składającego się z jednego funkcjonariusza) było opracowywanie analiz, planów działań komend wojewódzkich MO oraz informacji dziennych i okresowych dla kierownictwa komendy oraz Gabinetu Ministra. Podstawową komórką organizacyjną w KWMO był wydział, który dzielił się na sekcje. Istniały również samodzielne sekcje nie podlegające wydziałom. Wydziałem kierował naczelnik, który miał jednego lub dwóch zastępców, natomiast na czele sekcji stali kierownicy. W 1975 r. w strukturze KWMO w Tarnowie funkcjonowały wydziały: Ogólny, Wydział II, Wydział III, Wydział IV, Śledczy, Dochodzeniowo-Śledczy, Kryminalny, Kryminalistyki, Kadr, Finansowy, Wydział „B”, Wydział „C”, Wydział „T”, Wydział „W”, Paszportów, Ruchu Drogowego, Łączności, Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Inwestycji i Remontów, Szkolenia, Prewencji, Gospodarki Materiałowo-Technicznej, Inspekcji (w tym Zespół ds. SB), Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Samodzielna Sekcja „A”, Grupa „S” i ZOMO. W lipcu 1979 r. w związku z powołaniem w strukturze MSW Departamentu IIIA (od 1981 r. Departament V), utworzono w Tarnowie Wydział IIIA (przekształcony w 1981 r. w Wydział V), a w listopadzie 1981 r. Wydział Polityczno-Wychowawczy. W lipcu 1982 r. (podobnie jak w 22 innych, mniejszych województwach) wydziały „B”, „C”, „T” i „W” przekształcono w sekcje (o takich samych nazwach) i włączono do nowo powstałego Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego. Komendzie Wojewódzkiej MO w Tarnowie podlegały komendy miejskie w Tarnowie, Dębicy, Bochni i Brzesku oraz komisariat w Dąbrowie Tarnowskiej, którym z kolei podlegały posterunki MO. W styczniu 1983 r. wprowadzono podział województw na rejony, w których powstały komendy rejonowe i dzielnicowe MO (Zarządzenie nr 6/83 MSW), a w marcu tego roku powołano w tych komendach komórki SB (Zarządzenie 012/83 MSW). Wprowadzono wówczas stanowiska zastępców komendantów ds. SB w komendach rejonowych, miejskich i dzielnicowych.