Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna serii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni [1945] 1946-1996 [2010]
Podzespół: Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 1946-1996
Seria: Akta spraw sądowych
Informacje o serii
Zasięg terytorialny oddziaływania: Teren jednostek wojskowych podległych w latach 1946-1996 Sądowi Marynarki Wojennej w Gdyni
Charakterystyka archiwalna: Akta spraw sądowych odzwierciedlają całą procedurę karną, jakiej była poddana osoba, której sprawę rozpatrywał sąd, stanowią zbiór dokumentów powstałych w toku działalności organów bezpieczeństwa, prokuratury, sądów oraz więziennictwa. Znajdują się w nich m.in.: postanowienia o wszczęciu śledztwa, nakazy zatrzymania i osadzenia w areszcie, protokoły przesłuchań podejrzanych oraz świadków, protokoły rewizji i oględzin dowodów rzeczowych, postanowienia o umorzeniu sprawy lub pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i akt oskarżenia, wytworzone przez organy ścigania; protokoły z posiedzenia niejawnego, rozprawy głównej, wyrok z uzasadnieniem, odwołania i postanowienia w sprawie wydane przez drugą instancję, korespondencja w sprawie przyznania prawa łaski lub wykonania wyroku i protokół z egzekucji (w przypadku skazania na karę śmierci), protokoły posiedzeń niejawnych sądu w sprawach o zastosowanie amnestii lub warunkowego zwolnienia, wytworzone przez wymiar sprawiedliwości; opinie władz więziennych o skazanym oraz zawiadomienia o miejscu odbywania kary i o zwolnieniu po jej odbyciu, wytworzone przez organy więziennictwa. Rzeczona dokumentacja stanowi nieprzebrany materiał do badań nad działalnością sądownictwa wojskowego w Polsce Ludowej oraz umożliwia ustalenie danych osób ze składu orzekającego oraz aparatu śledczego, które nadużyły swojej władzy.