Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podzespołu
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni [1945] 1946-1996 [2010]
Podzespół: Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 1946-1996
Informacje o podzespole
Zasięg terytorialny oddziaływania: Teren jednostek wojskowych podległych w latach 1946-1996 Sądowi Marynarki Wojennej w Gdyni
Charakterystyka archiwalna: Na mocy Rozkazu organizacyjnego MON nr 0150 z 20 września 1946 r., uzupełniającego Rozkaz nr 023/Org., Wojskowy Sąd Garnizonowy (Marynarski) w Gdyni przemianowano na Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, który pod tą nazwą funkcjonował do 1996 r., gdy przemianowano go na Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni. W wyniku działalności SMW w Gdyni powstała dokumentacja stanowiąca ciekawy materiał badawczy, którego najistotniejszą częścią wydają się akta spraw karnych, rozkazy szefa sądu i okresowe sprawozdania z jego działalności. Akta spraw karnych pozwalają m.in. na ustalenie danych osób ze składu orzekającego i aparatu śledczego, które nadużyły swojej władzy oraz stanowią materiał badawczy dla osób interesujących się historią sądownictwa wojskowego. Z kolei sprawozdania statystyczne i opisowe działalności sądu, rozkazy szefa sądu i naczelnych organów sądownictwa wojskowego (Departamentu Służby Sprawiedliwości MON, Naczelnego Sądu Wojskowego) są niezbędne dla poznania jego struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania. Poza tym umożliwiają poznanie charakteru stosunków omawianej instytucji np. z organami Informacji Marynarki Wojennej. Można w nich także odnaleźć opisy sytuacji społeczno-politycznej na terenie województwa gdańskiego, a analizy i zestawienia problemowe przygotowywane dla władz zwierzchnich sądu pozwalają badaczowi na poznanie zasad kreowania polityki karnej prowadzonej przez jego szefa.