Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Archiwum osobiste: Józef Przystaj
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Archiwa osobiste i kolekcje
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa: 1939
Data końcowa: 1983
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: Polska, Niemcy
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Józef Przystaj urodził się 22 marca 1896 r. w rejonie Drohobycza. W trakcie nauki w seminarium nauczycielskim w Samborze zaangażował się w działalność drużyn strzeleckich. W 1915 r. został wcielony do armii austro-węgierskiej. Walczył na froncie włoskim, gdzie odniósł rany. Po zakończeniu I wojny światowej służył w Wojsku Polskim. Uczestniczył w starciach z Ukraińcami i wojnie polsko-bolszewickiej. W 1923 r. ze względu na zły stan zdrowia został przeniesiony do rezerwy. Od 1924 r. pracował jako nauczyciel w szkole w Stręgoborzycach. Zmobilizowany w 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej. 27 września 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. W latach 1939-1945 przebywał w następujących obozach jenieckich: Oflag X B Nienburg (10.10.1939 r. – 14.11.1939 r.), Oflag X A/Z Itzehoe (15.11.1939 r. – 10.01.1941 r.), Oflag X A Sandbostel (11.01.1941 r. – 29.10.1941 r.), Oflag X C Lubeka (30.10.1941 r. – 14.08.1944 r.), Oflag VI B Dössell (15.08.1944 r. – 01.04.1945 r.). Po zakończeniu II wojny światowej pracował krótko w szkolnictwie polskim, organizowanym na terenie okupowanych Niemiec. Do maja 1946 r. kierował polską szkołą powszechną w Holzminden. Następnie powrócił do Polski, podejmując pracę w oświacie. Zmarł 20 lutego 1983 roku. Został pochowany na cmentarzu w Wawrzeńczycach.
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Materiały były prawdopodobnie przechowywane przez p. Urszulę Przystaj, córkę Józefa Przystaja. Nie są znane dokładne okoliczności pozyskania tej dokumentacji przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Materiały zostały przekazane do Archiwum IPN w dniu 12 grudnia 2017 r. przez Pana Rafała Pękałę, ówczesnego p.o. Naczelnika Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych w Biurze Edukacji Narodowej IPN.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: Materiały związane są głównie z pobytem Józefa Przystaja w niemieckich obozach jenieckich podczas II wojny światowej. W mniejszym zakresie odnoszą się do jego służby w Wojsku Polskim i pracy pedagogicznej.
Sposób uporządkowania akt: Przekazane materiały były w większości uporządkowane, prawdopodobnie przez osobę z rodziny Józefa Przystaja. Dokumentacja aktowa i część fotografii miały nadany układ chronologiczny. Umieszczone były na opisanych kartach skoroszytu. Z opisów na jednej z kart wynika, że ze skoroszytu zostały usunięte 2 fotografie. Podczas opracowywania nabytku zachowano oryginalny układ dokumentów w skoroszycie. Z kolei przechowywane osobno odbitki pozytywowe podzielono na dwa tematy związane ze służbą wojskową oraz pobytem w oflagach. Jednostki usystematyzowano następnie w kolejności chronologicznej.
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: - AIPN BU 1467/204, Archiwum osobiste Józefa Przystaja; ¬- Eleonora Kusińska, Henryk Pomykalski, Wielka historia w małej ojczyźnie, [w:] Internetowy Kurier Proszowski, 24.09.2018 r., [dostęp: 04.07.2019 r.] (http://www.24ikp.pl/serwis/ko/historia/20180924historia/art.php).
 
Deklaracja dostępności strony