Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 41 do 50 (z dostępnych 1723)
IPN BU 1062/3
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: Informacje. Przekazane informacje i akta międzywojenne do wglądu jednostkom służby B[ezpieczeństwa]P[ublicznego] i Wydziałowi Historii [Partii] KC (...)
IPN BU 1062/63
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: Wykazy zespołów akt BP, policji, SS, S.A., NSDAP z lat 1918-1945 przekazywanych do wojewódzkich archiwów państwowych w 1963 r.
IPN BU 1062/70
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: Wyciągi z akt Policji Państwowej (1964 r.) dot. działalności rewolucyjnej tow. Kazimierza Witoszewskiego w okresie 1935-1940.
IPN BU 1098/16 t. 406/2
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: (...) których mają składać przysięgę funkcjonariusze wstępujący do policji, nauczyciele, prokuratorzy, sędziowie, pracownicy państwowi, (...)
IPN BU 1098/2 t. 2
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: Minister Spraw Wewnętrznych, Komendant Główny MO, Przewodniczący Komitetu Obrony Kraju - projekty aktów prawnych.
IPN BU 1099/11
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: Komendant Główny MO, Minister Spraw Wewnętrznych - decyzje, rozkazy. Rada Ministrów, Prezydium Rządu, Kierownictwo MSW - protokoły z posiedzeń. (...)
IPN BU 1174/8
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: Opracowania Komendy Policji Państwowej Okręgu Wileńskiego: Zarys ruchu białoruskiego od czasu jego powstania do dnia Deklaracji (...)
IPN BU 129/10
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: (...) i petentami, dotycząca spraw repatriantów i byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej - udostępnianie i wypożyczanie akt. Nr dziennika (...)
IPN BU 129/22
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: Korespondencja tajna i tajna specjalnego znaczenia, dotycząca repatriantów i byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej, za okres od 6 (...)
IPN BU 129/30
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Tytuł: Korespondencja jawna, dotycząca spraw repatriacji, dot. ZUS i byłych funkcjonariusze Policji Państwowej, za okres od 15 stycznia do 29 (...)

1234 5 678910