Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 10)
IPN Rz 059/2
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa.
IPN Rz 059/3
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Majątek osób przesiedlonych w ramach akcji "W" na Ziemie Odzyskane i (...)
IPN Rz 059/5
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Koncesje gastronomiczne.
IPN Rz 059/6
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Wykazy pracowników Urzędu Wojewódzkiego, starostw, przewodniczących i zastępców (...)
IPN Rz 059/8
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Materiały dot. szkolnictwa średniego i różnych organizacji społecznych z lat (...)
IPN Rz 059/9
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Sprawy różne.
IPN Rz 261/89
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Rocznik Diecezji Tarnowskiej na rok 1946, Nakładem Duchowieństwa Diecezjalnego.
IPN Rz 261/96
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Schematyzm Diecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego na rok 1938, Nakładem (...)
IPN Rz 61/212
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Wykazy rodzin ukraińskich i mieszanych polsko-ukraińskich z terenu woj. (...)
IPN Rz 61/213
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 1944-1950
Tytuł: Spisy osób narodowości ukraińskiej przesiedlonych z terenu woj. rzeszowskiego (...)

1