Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 7 (z dostępnych 7)
IPN Lu 29/1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1987
Tytuł: Materiały dotyczące organizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS w Lublinie, (...)
IPN Lu 29/2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1987
Tytuł: Korespondencja wychodząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS w Lublinie z (...)
IPN Lu 29/3
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1987
Tytuł: Wycinki prasowe z "Kuriera Lubelskiego", 'Sztandaru Ludu", "Trybuny Ludu", (...)
IPN Lu 29/4
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1987
Tytuł: Biuletyny i druki bezdebitowe wydawane przez NZS UMSC w Lublinie oraz (...)
IPN Lu 29/5
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1987
Tytuł: Dziennik korespondencyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS w Lublinie z (...)
IPN Lu 29/6
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1987
Tytuł: Korespondencja wpływająca do Niezależnego Zszeszenia Studentów UMCS w Lublinie (...)
IPN Lu 29/7
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1987
Tytuł: Materiały dotyczące finansów Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS w Lublinie - (...)

1