Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 38)
IPN Kr 210/146
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Regulamin organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu na czas wojny.
IPN Kr 210/147
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Zarządzenia, okólniki, przepisy prawne Wydziału Spraw Wewnętrznych.
IPN Kr 210/148
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Pismo wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Zakopanem dotyczące (...)
IPN Kr 210/150
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Materiały dotyczące obronności,ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
IPN Kr 210/151
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Zestawienia liczbowe z zakresu powszechnego obowiązku wojskowego na terenie (...)
IPN Kr 210/152
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Pismo ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 5 września (...)
IPN Kr 210/153
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Zarządzenie wojewody nowosądeckiego z dnia 19 września 1975 r. w sprawie (...)
IPN Kr 210/154
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Pisma dotyczące budownictwa sakralnego na terenie województwa nowosądeckiego.
IPN Kr 210/155
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Wnioski o budowę i rozbudowę obiektów sakralnych na rok 1981.
IPN Kr 210/156
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu 1975-1998
Tytuł: Korespondencja Wydziału do Spraw Wyznań z Urzędem do Spraw Wyznań w (...)

1 234