Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 553)
IPN Lu 173/1
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii Świeciechów: Roman Marszałek.
IPN Lu 173/10
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach: Marian (...)
IPN Lu 173/100
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii w Niedrzwicy/Lublinie: Jerzy Wnuk.
IPN Lu 173/101
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii w Lublinie: Mieczysław Zeszczuk.
IPN Lu 173/102
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii w Ostrowie Lubelskim: Władysław Bodziak.
IPN Lu 173/103
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii w Lublinie: Piotr Miziuła.
IPN Lu 173/104
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii w Zawieprzycach: Józef Zdybel.
IPN Lu 173/105
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii garnizonowej w Lublinie: Władysław Mich.
IPN Lu 173/106
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii w Piaskach: Henryk Kurzępa.
IPN Lu 173/107
Urząd Wojewódzki w Lublinie 1973-1990
Tytuł: Akta osobowe księdza parafii w Lublinie: Piotr Sadowski.

1 2345678910