Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 514)
IPN Ki 142/1
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Zarządzenia i wytyczne w sprawie formowania jednostek wojskowych oraz (...)
IPN Ki 142/10
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Akcja kurierska "K", akcja posłańcza "P" oraz dowóz żołnierzy rezerwy do (...)
IPN Ki 142/100
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Komisje poborowe i ich działalność
IPN Ki 142/101
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Brakowanie akt, protokoły zniszczeń
IPN Ki 142/102
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Baza służąca obronie cywilnej, urządzenia specjalne i zaciemnienie
IPN Ki 142/103
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Nadzór nad organizacją i realizacją zadań obrony cywilnej oraz jej (...)
IPN Ki 142/104
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Organizacja i struktura komitetów obrony. Zarządzenia i wytyczne w sprawie (...)
IPN Ki 142/105
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Materiały robocze, uzupełniające i inne dotyczące opracowania planu RO, (...)
IPN Ki 142/106
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Wytyczne i wskaźniki władz nadrzędnych w zakresie planu RO
IPN Ki 142/107
Urząd Wojewódzki w Kielcach 1973-1998
Tytuł: Przepisy prawne dotyczące oświaty, nauki, wychowania. Dokumenty normatywne i (...)

1 2345678910