Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 24)
IPN Gd 637/10
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Materiały z dokonanych w latach 1969-1979 ustaleń członków OKBZH w (...)
IPN Gd 637/11
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Materiały dot. struktury organizacyjnej i obsady personalnej żandarmerii niemieckiej, (...)
IPN Gd 637/12 t. 1
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Wykazy robotników przymusowych zatrudnionych w latach 1939-1945 na terenie (...)
IPN Gd 637/12 t. 2
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Wykaz nazw polskich i niemieckich wszystkich miejscowości na terenie rejonu (...)
IPN Gd 637/14
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Projekt publikacji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i (...)
IPN Gd 637/15
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Wykaz obozów jenieckich, komand roboczych i obozów pracy przymusowej (...)
IPN Gd 637/16
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Materiały dokumentujące zbrodnie niemieckie z lat 1939-1945 popełnione na (...)
IPN Gd 637/17
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Fotokopie dzienników ustaw i kodeksu karnego z lat 1971-1982
IPN Gd 637/37
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Artykuł: Edmund Pyszczyński, "Akcja Tannenberg" w Bydgoszczy w okresie od (...)
IPN Gd 637/38
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie 1965-1984
Tytuł: Artykuł: Zygmunt Szultka, Echa powstania kościuszkowskiego na Pomorzu Zachodnim (...)

1 23