Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 67)
IPN Wr 12/7
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Ankiety Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu zebrane w (...)
IPN Wr 5/1
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka osobowa funkcjonariuszy aparatu partyjnego, organów represji, dowódców (...)
IPN Wr 5/2
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka osobowa osób narodowości żydowskiej zmarłych we Wrocławiu w latach (...)
IPN Wr 5/21
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Wykazy młodocianych więźniów obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen
IPN Wr 5/7
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka osób zmarłych w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen sporządzona (...)
IPN Wr 5/7 p.d. A
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Korespondencja z OKBZH w Bydgoszczy dot. wzorów wyciągów z akt spraw (...)
IPN Wr 5/8
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka zgonów robotników przymusowych zarejestrowanych w księgach Standesamt (Urząd (...)
IPN Wr 6/1
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka dot. represji hitlerowskich z lat 1933-1945 sporządzona na (...)
IPN Wr 6/10
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka dot. różnych aspektów sprawowania przez nazistów władzy totalitarnej (...)
IPN Wr 6/11
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka dot. zatrudniania robotników zagranicznych oraz jeńców wojennych w (...)

1 234567