Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 28)
IPN Gd 637/1
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Plany pracy, sprawozdania okresowe, materiały szkoleniowe Delegatury Wojewódzkiej w (...)
IPN Gd 637/19
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Dokumentacja oraz przedmioty należące do osób narodowości niemieckiej mieszkającej (...)
IPN Gd 637/2
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Sprawy organizacyjne, plany pracy, materiały dot. działalności popularyzatorskiej (...)
IPN Gd 637/21
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Materiały dot. sesji naukowej "Położenie ludności polskiej na terytorium (...)
IPN Gd 637/22
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Dokumentacja dot. zasobów archiwalnych i bibliotecznych Delegatury w Słupsku (...)
IPN Gd 637/23
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Fragment książki autorstwa: Włodzimierz Jastrzębski, W dalekim obcym kraju. (...)
IPN Gd 637/49
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu (...)
IPN Gd 637/50
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu (...)
IPN Gd 637/51
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu (...)
IPN Gd 637/52
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie 1984-1991
Tytuł: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu (...)

1 23