Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 125)
IPN Ki 53/1
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Stefan Smyła. Działalność konspiracyjna i walka pracowników Ostrowieckiej Jednostki (...)
IPN Ki 53/100
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Jan Pietrzykowski. Hitlerowskie obozy śmierci dla jeńców radzieckich na ziemi (...)
IPN Ki 53/103
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Zbigniew Nosal. Terror hitlerowski na wsiach powiatu buskiego, staszowskiego i (...)
IPN Ki 53/107
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Adam Massalski. Struktura i obsada personalna niemieckich władz oświatowych na (...)
IPN Ki 53/11
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Stanisław Falecki. Moja wieś podczas okupacji, Śrem, 1964 - maszynopis
IPN Ki 53/12
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Kazimierz Czerniewski. Relacja dotycząca radomskiego gestapo i więzienia w (...)
IPN Ki 53/123
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Materiały dot. pacyfikacji wsi na Kielecczyźnie
IPN Ki 53/126
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Jan Zając. 35-lecie działalności OKBZH w Kielcach, Kielce, 1980 - (...)
IPN Ki 53/132
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Materiały dot. eksterminacji dzieci i młodzieży w okresie okupacji (...)
IPN Ki 53/133
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach 1965-1984
Tytuł: Struktura organizacyjna urzędu dystryktu i starostw w Generalnej Guberni, wyd. (...)

1 2345678910