Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 1 do 10 (z dostępnych 54)
IPN Sz 1/1
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Sprawozdanie Biura Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce za (...)
IPN Sz 1/10
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Plan pracy Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie na (...)
IPN Sz 1/11
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Sprawozdanie dotyczące aktualnego stanu śledztw w Okręgowej Komisji Badania (...)
IPN Sz 1/12
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Plan pracy zespołu demaskatorsko-propagandowego Okręgowej Komisji Badania Zbrodni (...)
IPN Sz 1/13
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Sprawozdanie o stanie śledztw i czynności śledczych w Okręgowej Komisji (...)
IPN Sz 1/14
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Zarządzenie nr 3/70 Dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (...)
IPN Sz 1/15
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Protokół z posiedzenia plenarnego Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (...)
IPN Sz 1/16
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Korespondencja dotycząca prowadzonych śledztw oraz przesłuchanych świadków. Wytyczne w (...)
IPN Sz 1/17
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Protokół z posiedzenia plenarnego Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (...)
IPN Sz 1/18
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie 1965-1984
Tytuł: Sprawozdanie ze stanu śledztw i czynności śledczych w sprawach prowadzonych (...)

1 23456