Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Wyniki wyszukiwania rekordy od 8361 do 8370 (z dostępnych 8370)
IPN Wr 6/75
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: [Systematyzacja i analiza materiałów dokumentacyjnych (kartoteki personalne i (...)
IPN Wr 6/76
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu 1991-1999
Tytuł: [Protokół zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych jednostek organizacyjnych więziennictwa (...)
IPN Wr 6/77
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Umowa o współpracy naukowo-badawczej między Uniwersytetem Wrocławskim im. (...)
IPN Wr 6/78
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Więzienia, areszty i obozy na Dolnym Śląsku w latach 1939-1945 (...)
IPN Wr 6/79 t. 1
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu 1991-1999
Tytuł: Kwerendy w zasobach archiwalnych Okręgowej Komisji we Wrocławiu dla potrzeb (...)
IPN Wr 6/79 t. 2
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu 1991-1999
Tytuł: Kwerendy w zasobach archiwalnych Okręgowej Komisji we Wrocławiu dla potrzeb (...)
IPN Wr 6/79 t. 3
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu 1991-1999
Tytuł: Kwerendy w zasobach archiwalnych Okręgowej Komisji we Wrocławiu dla potrzeb (...)
IPN Wr 6/79 t. 4
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu 1991-1999
Tytuł: Kwerendy w zasobach archiwalnych Okręgowej Komisji we Wrocławiu dla potrzeb (...)
IPN Wr 6/8
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka dot. represji hitlerowskich z lat 1933-1944 sporządzona na (...)
IPN Wr 6/9
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu 1965-1984
Tytuł: Kartoteka dot. organizacji pracy zagranicznych robotników i jeńców wojennych, (...)

828829830831832833834835836 837